Kompetansebevis for utrykningskjøring

Utrykningskurs - kode 160

Sørlandet sykehus hf, klinikk for prehospitale tjenester tilbyr utrykningskurs for personell som skal føre utrykningstøy i sin tjeneste. Våre instruktører er godkjente i henhold til gjeldende forskrifter og har en lang og bred erfaring innen utrykningskjøring.

Vi har en lokal tilknyting og kan derfor tilby våre deltakere tett og god oppfølging. 

Vår opplæring har som mål å gi en lavere risiko ved utrykningskjøring.

Et svært viktig mål for opplæring av utrykningsførere er derfor å gi elevene en god risikoforståelse, og en god forståelse for hvordan andre oppfatter kjøringen. Dette skal gjøre at utrykningsføreren får en mindre tilbøyelighet til å kjøre med for høy risiko.

I all hovedsak er våre elever relatert til brannvesen og helse (ambulanse). Vi holder derfor et stort fokus på kollegaenes og pasientenes opplevelser av kjøringen. Det viktigste er å komme frem og gjøre en god jobb der.

Kurset setter teori, praksis og progresjon i sammenheng.

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Sist oppdatert 30.01.2024