Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

Dokumenter fra pasientenes journaler vil fra juni 2023 være tilgjengelig for behandlere utenfor sykehuset. Målet er å kunne gi enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Publisert 05.06.2023
Sist oppdatert 13.06.2023
Helsepersonell studerer opplysninger på en dataskjerm inne på sykehuset.
Rask tilgang til helseopplysninger kan være viktig for å yte trygg og god helsehjelp på behandlingssteder utenfor sykehuset.

Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som er sendt fra sykehuset som vil være tilgjengelig.  

- Det betyr at de som behandler deg andre steder enn sykehuset, nå har rask tilgang til opplysninger som ligger i sykehusets journalsystemer. Informasjon om din tidligere sykdom og behandling kan være viktig for å yte god og riktig helsehjelp, for eksempel på legevakten eller hos fastlegen, sier prosjektleder for digitale innbyggertjenester ved Sørlandet sykehus, Øyvind Seland​. ​

Tidkrevende prosess i dag 

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulighet til å "snakke" med andre systemer. 

Hvis du som pasient må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der tidligere ikke hatt tilgang til informasjon fra sykehuset. 

- Det er ofte krevende å få tak i nødvendige opplysninger, og informasjon om pasienter utveksles i dag fortsatt på fax, per telefon eller som post, sier Seland.
 

Pasient kan begrense deling 

Delingsløsninger innføres denne måneden i Helse Sør-Øst.

– Det er viktig at folk er klar over retten de har til å begrense hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. Helseopplysninger fra tilbake i tid vil kunne deles, og de må selv aktivt begrense deling hvis det er noe de ikke vil skal kunne leses av andre behandlere, sier Seland.
  
Har du brukerprofil på helsenorge.no kan du legge inn begrensinger der, både for kjernejournal og pasientjournal.   

Har du ikke brukerprofil, kan du kontakte veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp. For enkelte typer av begrensninger, må du kontakte behandlingsstedet direkte.  


Om kjernejournal 

Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette.  

Kjernejournal er et tillegg til journalene du har på sykehus, hos fastleger og ​​andre behandlingssteder. 

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer.  
De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp.