Bøker og tidsskrifter

Medisinsk bibliotek tilbyr elektroniske tidsskrifter, og administrerer  trykte tidsskrifter for bibliotekets samling i Arendal og Kristiansand. Lenker til våre og Helsebibliotekets e-tidsskrifter vises i databasene som er tilgjengelige på vår databaseside. Du kan også bruke Oria for å finne tidsskrifter vi abonnerer på.

Sist oppdatert 01.08.2022