Årsrapport antibiotikaresistens blodkultur SSHF

Her vil vi årlig publisere aktuelle resistensdata fra blodkultur for Sørlandet Sykehus HF. Dataene baseres på resistensbestemmelser utført ved Avd. for medisinsk mikrobiologi Kristiansand.

Opphavsrett: Colourbox

Mikrobiologisk avdeling i Kristiansand utfører bakteriologisk diagnostikk for sykehuset i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og for store deler av primærhelsetjenesten i Agder. Her har vi publisert forekomst av antibiotikaresistens i blodkulturisolater for de vanligst forekommende mikrobene (E. coli, K. pneumoniae og S. aureus). For å få mest mulig robuste data presenteres de tre sykehusene samlet. Pasienter med funn av samme mikrobe innenfor 30 dager regnes som ett funn. Det presiseres at dette kun er en rapportering av rutinedata og derfor ikke kan brukes som behandlingsveiledning, forekomst av ESBL og MRSA gjenspeiler heller ikke bærerskap i befolkningen. Statistikken samsvarer godt med nasjonale data for antibiotikaresistens. Det anbefales å følge den nasjonale antibiotikaveilederen ved behandling av infeksjoner.  

Escherichia coli (E.coli)​​

Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus aureus

For nasjonale data på forekomst av antibiotikaresistens se NORM - Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober​.​

Sist oppdatert 17.03.2022