Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Barn som pårørende-arbeid

Støtte og opplæring

Denne oversikten er for deg som jobber med barn som pårørende. Du er helsepersonell, eller er en fagperson som ønsker å støtte og ivareta pårørende.

På denne siden finner du ressurser og materiell som du kan enten bestille eller laste ned. Ressursene er utviklet for å støtte ditt arbeid med barn som pårørende.

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer 

Sammen med helseforetakene i Norge har BarnsBeste utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet siden 2015.

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten​
Sammen med helseforetakene i Norge har BarnsBeste utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet siden 2015.

Fagprosedyrene som foreligger i dag er versjon 3.0 og ble sist oppdatert i 2019 og godkjent av Helsebiblioteket.

I siste oppdateringen er det foretatt systematiske litteratursøk og en gjennomgang av det juridiske grunnlaget. Verken søkene eller den juridiske gjennomgangen gir grunnlag for å endre prosedyrene. Faginnholdet i den nye versjonen er dermed uendret med kun små justeringer

Barn som pårørende - 1. Overordnet prosedyre

Barn som pårørende - 2. Delprosedyre kartlegging

Barn som pårørende - 3. Delprosedyre tiltak

Barn som pårørende - 4. Delprosedyre samhandling​

Opplæringsres​surser

E-læring utviklet for helse- og omsorgspersonell som jobber med barn som pårørende. 

E-læring utviklet for helse- og omsorgspersonell i kommunehelsetjenesten. Kurset tar ca 30 minutter å gjennomføre og er tilgjengelig via helsekompetanse.no.


Barn som pårørende – kurs ​for ​helse- og o​msorgspersonell i kommunen​​​

Dette kurset

 • gir en grunnleggende forståelse av begrepet barn som er pårørende.
 • gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
 • bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
 • ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 10 b og 25 tredje ledd.

E-læring utviklet for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Kurset tar 10 – 15 minutter å gjennomføre og er tilgjengelig i læringsportalen på det enkelte helseforetak. Ta kurset i læringsportalen dersom du jobber i spesialisthelsetjenesten.

Barn som pårørende - pas​ien​tens barn og søsken​​​

Dette kurset:

 • gir en grunnleggende forståelse av begrepet, barn som er pårørende.   
 • gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
 • bygger på kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet publisert på Helsebiblioteket.no.
 • ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 25 tredje ledd, og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.
 • ivaretakelse av barn som etterlatte etter helsepersonelloven § 10 b nevnes i kurset, men omhandles ikke spesielt.
 • inneholder informasjon om prosedyrer og retningslinjer som gjelder for ditt helseforetak.

Dette er versjon 6.0 av kurset - oppdatert 14.03.2023.


PowerPoint-presentasjon basert på e-læring for spesialisthelsetjenesten: Barn som pårørende – pasientens barn og søsken. Trykk bort (x i høyre hjørne) forespørsel om å logge deg på for å kunne åpne PowerPoint presentasjonen. 
 
Barn som pårørende – pasientens barn og søsken format:4x3

Barn som pårørende - pasientens barn og søsken format:16x9

 • En introduksjon til fagfeltet barn som pårørende
 • Helsepersonells ansvar og oppgaver i barn som pårørende-arbeidet
 • Presentasjonen består av 29 lysbilder med notatfelt
 • Notatfeltet består av innledning på tema og utdyping av innhold i lysbildet
 • Lysbildene kan brukes i sin helhet, sammensatt av ulike deler, eller enkeltvis etter behov og mål for opplæringen
 • Dette er versjon 2.0 av presentasjonen – revidert for å samsvare med versjon 2.0 av e-læringen revidert i 2019

Legeforeningen har i samarbeid med BarnsBeste utviklet et obligatorisk nettkurs for allmennleger.    

Barn som pårørende - Nettkurs 

Legeforeningen har i samarbeid med BarnsBeste og Kristiansand kommune utviklet et obligatorisk nettkurs for allmennleger.

Legen og barnevern – nettkurs


E-læringskurs for ansatte i helsetjenesten, lærere, helsesøstre og ansatte i barnehager. Utviklet av Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus.

Barn og unge i sorg

Filmen gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasienten barn og søsken.
Filmen er kort og bygger på e-læringskurset BarnsBeste har laget for spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes i opplæring eller andre sammenhenger hvor temaet er barn som pårørende. Se video:


Pedagogisk ​​​støtte

Sjekklisten under er en pedagogisk støtte til bruk i planlegging av opplæringssituasjoner for helsepersonell.

En opplæringssituasjon innebærer mange elementer som har betydning for om deltakerne lærer det som er målet med opplæringen. For å kunne legge til rette for at læring kan skje, er det i planlegging og gjennomføring viktig å kjenne til hvordan vi best lærer.

Sjekklisten under er en pedagogisk støtte til bruk i planlegging av opplæringssituasjoner for helsepersonell.
Sjekkliste - opplæring i barn som pårørende-arbeid

Digitalt samtaleverktøy 

Et digitalt samtaleverktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende.

Prøv Snakketøyet

​​Materiell 

Her finner du ressurser og materiell som du kan enten bestille eller laste ned. Resursser er utviklet for å støtte ditt arbeid med barn som pårørende. Sist oppdatert 14.03.2023