Forskningsseksjonen

Forskningsseksjonen organiserer forskningen ved Sørlandet sykehus. Vi legger forholdene til rette for forskere, særlig med tanke på doktorgradsløp, godkjenner forskningsprosjekter og påser at regler for god forskningsetikk følges. Forskningsseksjonen er pådriver for kvalitetssikrings- og innovasjonsarbeid i Sørlandet sykehus.

Øyvind Holme

Forskningssjef
 
Utvikler, inspirerer og legger til rette for forskningsprosjekter internt og eksternt.

Tonje Sti

Stedfortreder for forskningssjef
Spesialrådgiver
 
Personal- og prosjektadministrasjon, sekretær Sentralt forskningsutvalg, rådgiver eksternfinansiering nasjonalt og internasjonalt (EU). 
 

Sandrine Schuhler-Slotten

Forskningsveileder

Forskningsveileder, kontaktperson for NSD, superbruker Cristin, rapportering til NIFU (doktorgrader) og Cristin (publikasjoner), prosjektsamtaler med forskerne og arrangør for forskningsformidling (forskningsdagene, forskningsprisutdeling).
 

Odd-Harald Olsen

Biobankkoordinator

Biobankkoordinator, råd og veiledning forskningsbiobanker.
 

Wenche Tangene

Spesialrådgiver
 
Strategi- og planarbeid, prosessledelse, formidling av resultater og skriftlig rapportering, bistå i søknadsprosesser, veilede i brukermedvirkning i forskning, forskningsdrevet innovasjon.
 

Emile van Gelderen

Rådgiver IKT
 
IKT-støtte, brukerstøtte forskningsverktøy, datafangst og registerløsninger, enkle utviklingsoppgaver, nettsider, bestilling av maskinvare og programvare.
 

Monika Münz

Rådgiver
 
Økonomi, kontroll av lønnsdetaljer, timelister, reiseregninger m.m, fakturering, bestilling prosjektnummer, regnskapsrapportering eksterne midler, Frømidler.
 

Monica Wigemyr Lofthaug

Koordinator for kliniske studier
 
Bistår med veiledning i oppstart og gjennomføring av kliniske studier. 
 

Thomas Bjerregaard Bertelsen

Statistiker (20 %) og psykolog ved ABUP
Gir råd og veiledning til forskere ved SSHF.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Egsveien 100, bygg 17

Egsveien 100, bygg 17

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

​Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon​​

Les
PFFI