Fagkurs

PedKom 2 - for LIS 2 og 3

Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 4, 19, 21, 22 og 33 i Felles Kompetansemodul

26.
november
2024
  1. 26. nov. 2024, 08:30 - 15:00
Delta

Tid og sted

Når

  1. 26. nov. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Egsveien 100, bygg 8
Undervisningssenteret SSK, kursrom 2 (KEPPO)

Delta

Frist for påmelding: 16. nov. 2024
Påmelding i Læringsportalen

Kort om kurset

PedKom 2 er et obligatorisk kurs for leger i spesialisering (LIS 2 og LIS 3) for å oppfylle læringsmål i Felles kompetansemodul. Kurset tar opp metoder for medvirkning, involvering av pasienter og samvalg.  

Evne til etisk bevissthet, refleksjon og håndtering av etiske utfordringer er en forutsetning for å kunne drøfte etiske problemstillinger med kollegaer og veilede andre. På kursdagen trener deltakerne på etisk refleksjon.

Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser. 

Kurset gjennomføres med forbehold om nok deltakere. Avlyses kurset vil påmeldte deltakere få beskjed.

Læringsmål

Følgende læringsmål i Felles kompetansemodul dekkes gjennom kurset:

Etikk

4) Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre.

Kommunikasjon

19) Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk).

21) Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse.

22) Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker.

Kunnskapshåndtering

33) Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg). 

 

 

Kontakt