Arendal

Klinkenberg 4

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) poliklinikk og familieklinikk har felles oppmøte i Klinkenberg 4, bygg 160 i Arendal. Vår nærmeste parkeringsplass er innkjørsel fra Dydens vei. Andre parkeringsplasser ved sykehuset kan også benyttes. Se skilt på stedet for parkeringsbestemmelser.

Kontakt

postmottak@sshf.no
En bygning med et skilt foran
En lang gang med en disk og en plante

Slik finner du fram

Adresse

Klinkenberg 4A og 4B, bygg 160
Klinkenberg 4, bygg 160. Du henvender deg i ekspedisjonen vår når du ankommer stedet.

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.