• Bispegra 40

  Kongsgård rehabilitering

 • Nybygg psykisk helse inngangsparti i grønne omgivelser. Foto.
  Andreas Kjærsvei 93

  Du finner Nybygg psykisk helse på Egsjordet i Kristiansand. Bygget har samlet behandlingstilbudet for akuttpsykiatri og døgnposter for pasienter med psykisk sykdom.

 • En by omgitt av trær og en elv
  Sørlandet sykehus Kristiansand

  Klinikk for somatikk i Kristiansand tilbyr behandling og pleie av høy faglig kvalitet. Vårt personale er alle spesialister innen sitt arbeidsfelt, mange med en bred kontaktflate mot sykehus i inn- og utland. Våre avdelinger legger stor vekt på å gi god informasjon og veiledning til deg som pasient, samt til dine pårørende som måtte ønske det. Som en del av Sørlandet sykehus yter vi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Agder.