Brukerundersøkelse

Si din mening

Dine erfaringer som pasient ved Sørlandet sykehus er viktig både for oss som jobber her og for pasienter som kommer etter deg. Vi trenger dine innspill for å bli bedre.

Innen en uke etter ditt besøk ved Sørlandet sykehus vil du motta en SMS med lenke til spørreskjema for din opplevelse av møtet med oss. 

​S
pørreskjemaet har 12-30 spørsmål, alt ettersom hvor du har vært og tar ca. 2-10 minutter å fylle ut på mobilen. Det er også mulig å skrive en kommentar. De som er ofte på sykehuset, vil kun få en SMS i måneden.

Hensikten med brukerundersøkelsen er å sørge for at så mange som mulig av våre pasienter har muligheten til å medvirke i sykehusets forbedringsarbeid. Dette er forankret i Sørlandet sykehus' strategi Sammen med pasienten - for pasienten. Det er også krav til å bruke pasientens erfaringer til forbedring av virksomheten i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.   

SMS med brukerundersøkelsen sendes kun til de som har mobiltelefonnummer registrert i sykehusets journalsystem. Det er frivillig å ha nummeret sitt registrert og det er frivillig å svare når du har fått SMS om brukerundersøkelsen. Hvis du ikke ønsker å motta SMS fra Sørlandet sykehus i framtiden, kan du henvende deg til avdelingen du har vært på og be dem om å slå av SMS-utsending i journalsystemet (DIPS - Samtykker ikke til elektronisk kommunikasjon). Da vil du ikke lenger få SMS fra oss med påminnelser om polikliniske timer eller brukerundersøkelsen. 

Rapportene fra brukerundersøkelsen er på dagsorden i personalmøter og ledermøter i avdelingene i sykehuset. Ved å vie oppmerksomhet til pasientenes tilbakemeldinger kan vi bevare det som fungerer godt, og forbedre det som fungerer dårlig. Medarbeidere i direktørens stab gjennomgår i tillegg alle svar med tanke på forbedring og læring utover den enkelte avdeling. 

 Når du svarer på spørsmålene, er du i utgangspunktet anonym. Din IP-adresse (adresse som tildeles en enhet, for eksempel en mobiltelefon eller PC) blir ikke lagret eller synlig for oss når du svarer på brukerundersøkelsen. Du kan ikke identifiseres av ledere eller ansatte du har vært i kontakt med. Ledere og ansatte får tilbakemeldingene fra pasienter som har vært i deres avdeling i en samlet månedsrapport. Men dersom du velger å skrive en kommentar der du beskriver identifiserende opplysninger om deg selv eller en spesiell situasjon med detaljer, kan de som kjenner igjen situasjonen likevel kunne forstå hvem det er som har svart.  

 Vi ber deg om ikke å skrive navn, fødselsnummer, telefonnummer eller e-postadresse i kommentarfeltet. Spørsmål som stilles til sykehuset i kommentarfeltet blir ikke besvart. Hvis du har spørsmål om behandling, ta kontakt med avdelingen du har vært hos.

Siden brukerundersøkelsen er anonym kan vi ikke besvare klager som kommer på den måten. Hvis du har en klage som du ønsker svar på, må du sende en skriftlig klage. Dette sendes elektronisk via helsenorge.no (krever innlogging med BankID):

Les mer om retten til klage og erstatning 

 


Sist oppdatert 15.06.2023