Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus representerer ungdomspasienter med fysiske og psykiske helseutfordringer.

​Ungdomsrådet består av fire personer i alderen 16 til 25 år. Alle har erfaring med det å være pasient eller pårørende ved sykehuset, og har viktig erfaring og kunnskap å gi videre.


Rådet består av:

Benedicte Beate Berntsen (leder)

 
 

Rådet er ungdommenes stemme inn i sykehuset. Vi er en høringsinstans og gir råd og innspill til hvordan barn og unge kan få det enda bedre ved Sørlandet sykehus.


Video: Sørlandet sykehus/Mattias Jahr

Sist oppdatert 21.03.2024