Tillitsvalgte

Oversikt over tillitsvalgte ved Sørlandet sykehus.

  • Foretakstillitsvalgte (FTV)
  • Klinikktillitsvalgte (KTV)
  • Hovedverneombud (HVO)

    Se oversikt over tillitsvalgte

Se oversikt over tillitsvalgte

Sist oppdatert 21.07.2022