Offentlig postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Det betyr at de fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelig for publikum.

I postjournalen på nett finner du inn- og utgående dokumenter og interne notater som krever oppfølging. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig, men du kan be om å få innsyn ved å sende e-post til postmottaket.

Dersom du ønsker å se postlister kan du sende en e-post til postmottaket.

For å bestille innsyn ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som man finner knyttet til den enkelte sak. Innsynsbegjæring videresendes til aktuell saksbehandler som vurderer henvendelsen med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser.

Avslag vil bli begrunnet. Normalt vil henvendelsen bli behandlet i løpet av en til tre virkedager.

Send e-post til postmottaket

Regler for innsyn finner du i Offentlighetsloven

Offentlig postjournal

    Sist oppdatert 28.02.2022