Våre pasienter får kjernejournal

1. mars får 295 000 innbyggere i 30 kommuner på Agder sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner hos fastlege, legevakt og sykehus.

Publisert 27.09.2016
Sist oppdatert 04.11.2016

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du trenger akutt hjelp, og får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus.

- I dag er det mange som tror at helsepersonell kan se opplysninger på tvers av behandlingssteder, men det kan de ikke. Faller du om på gaten og blir kjørt på legevakten, så har de ikke automatisk tilgang til opplysninger om deg, men må finne dette manuelt. Det kan ta tid. Her vil kjernejournal kunne være til stor hjelp, sier divisjonsdirektør Anne-Lise Härter i Direktoratet for e-helse.

Først ut i 2016
Rundt 2,5 millioner innbyggere har fått sin kjernejournal, og første sykehus som skal ta dette i bruk i 2016, er Sørlandet sykehus. 1. mars blir det automatisk opprettet en kjernejournal for alle med folkeregistrert adresse i kommunene som sogner til Sørlandet sykehus.

Hva står det i kjernejournalen?
Kjernejournal viser opplysninger om deg som allerede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fastlege, hvilke legemidler du har hentet på resept, samt oppdatert kontaktinformasjon med telefonnummer og navn på nærmeste familie. Hvis du har vært til behandling på sykehus etter 2008, står det også tidspunkt for besøket og hvilken avdeling du har vært på. Det vil ikke stå noe om diagnoser eller notater legen har skrevet i forbindelse med behandlingen.

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

Har du alvorlige allergier eller en sjelden lidelse som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time.

Hvor finner du din kjernejournal?
Du kan logge deg inn med elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides) og se din kjernejournal via helsenorge.no.

Reservasjon
Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Mer informasjon?
Har du spørsmål om kjernejournal eller andre tjenester på helsenorge.no, kan du ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).

1. mars får innbyggerne på Sørlandet sin kjernejournal. Se hvordan kjernejournal kan redde liv: https://youtu.be/ncyYZjGNGjQ