Utsetter avgjørelse om trombektomi

Helse Sør-Øst har utsatt avgjørelsen om hvilke sykehus som får tilby trombektomi-behandling. Arbeidet skal koordineres med de øvrige helseregionene slik at det etableres felles førende prinsipper for hele landet.

Johanne Tunaal-Larsen
Publisert 26.09.2017

- Utsettelsen betyr at Sørlandet sykehus må vente med å etablere trombektomi-tilbud. Det var ventet en avgjørelse i Helse Sør-Øst i oktober, men nå er det uklart hvor lang utsettelsen blir, sier fagdirektør Per Engstrand.

Skal etablere utenfor OUS
I 2014 og 2015 kom den endelige evidensen for at trombektomi er svært effektiv behandling ved alvorlig hjerneslag. I april i år vedtok Nasjonalt beslutningsforum at mekanisk trombektomi kan videreføres som rutinebehandling ved hjerneslag. Avgjørelsen innebærer at metoden nå kan innføres ved flere helseforetak og at det vil være opp til helseregionene å vurdere geografisk hvor tilbudet eventuelt bør etableres.
 
I juni ble det besluttet at Helse Sør-Øst skulle utrede etablering av ett eller flere tilbud om mekanisk trombektomi ved hjerneinfarkt, som tillegg til behandlingstilbudet ved Oslo universitetssykehus. Trombektomi har til nå har bare vært utført ved universitetssykehusene. I fjor ble metoden brukt på om lag 150 pasienter i Norge med alvorlig hjerneslag.
 
- Det er kjent at mange flere ville kunne hatt nytte av behandlingen, sier fagdirektøren.
 
Gjorde en utredning
En hurtigarbeidende arbeidsgruppe ble satt ned, for å gi faglige råd om etablering av tilbudet ved flere helseforetak i regionen. Denne hadde nylig klar en anbefaling.
 
- Arbeidsgruppen beskrev de nødvendige faglige avhengigheter som må være på plass og foreslo at det på kort sikt etableres et Oslo slagsenter og et tilbud ved Sørlandet sykehus på grunn av avstanden til Oslo. I tillegg ble det anbefalt å opprette et tilbud i Sykehuset Innlandet på lengre sikt på grunn av avstanden, sier Engstrand.
 
Gruppen har ikke hatt bred nok deltagelse i arbeidet, både i forhold til hvilke fagmiljøer som har vært involvert og med tanke på brukere og tillitsvalgte, skriver Helse Sør-Øst på egen nettside.  
 
Ønsker snarlig avklaring
Nå skal involveringen bli bredere, og det skal etableres faglige kriterier for organisering av trombektomibehandlingen. Kriteriene skal koordineres med de øvrige helseregionene. Det vil bli brukt en ekstern faggruppe for å vurdere organisering og gjennomføring.
 
– Sørlandet sykehus kan gi et trombektomi-tilbud i løpet av kort tid, og håper på en snarlig utredning og beslutning slik at pasientene det gjelder får dette viktige tilbudet, sier Engstrand.

Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som fatter den endelige beslutningen om plassering av trombektomi-behandling.