UiO Campus sør:

Tredje mest populære studiet i landet

Årets søkertall fra Samordna opptak 2024 viser at UiO Campus sør er tredje mest populære studiet av alle i Norge – allerede året etter den offisielle åpningen av den desentraliserte medisinutdanningen.

Signy Svendsen
Publisert 26.04.2024
Sist oppdatert 02.05.2024
En gruppe studenter som sitter ved et bord

Foto: Sørlandet sykehus/Lars Kristian Singelstad

Økt søkertall: Studentene viser til både studietilbud og oppfølging fra underviserne som viktige faktorer for den økte interessen for UiO Campus sør.

–  Vi er utrolig stolte over at vi på kort tid har klart å etablere et desentralt medisinstudium som oppfattes som så attraktivt for kommende studenter. Her tror jeg studentene selv har vært gode ambassadører. Og det igjen skyldes de gode fagfolkene vi har rekruttert fra sykehus og kommuner, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

Foto: Sørlandet sykehus/Lars Kristian Singelstad

Attraktivt: Allerede året etter offisiell åpning kan administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus notere økt interesse for det desentraliserte medisinstudiet UiO Campus sør. Foto: Sørlandet sykehus/Lars Kristian Singelstad.

Hun understreker at dette er en svært viktig satsing for Sørlandet sykehus og for hele regionen.

Desentraliserte medisinstudenter

Universitetet i Oslo lanserte desentraliserte medisinstudier på UiO Campus sør som et nytt søkealternativ ved Samordna opptak i år. Nye søkere til medisinstudiet kan velge mellom å gjennomføre hele studiet i Oslo eller første halvdelen i Oslo og andre halvdelen Kristiansand.

Medisinutdanningen i Oslo og i Agder er et av landets mest populære studium.

Søknadsalternativet UiO Campus sør høst har 19,1 førstevalgssøkere. UiO Campus sør høst er da tredje mest søkte studieprogram per studieplass viser søkertallene fra Samordna opptak.

Totalt har medisinutdanningen ved Universitetet i Oslo en 14,8 % økning av førstevalgs søkere fra i fjor.

Viktig for å utdanne flere leger i Norge

Grimstadutvalget anbefalte i 2019 at Norge bør utdanne betydelig flere leger ved egne universitet i Norge, og UiO Campus sør er viktig for at vi skal lykkes med dette. Både Sørlandet sykehus og kommunene i Agder har bidratt mye for å få dette til.

Medisinstudent får veiledning av helsepersonell

Foto: Sørlandet sykehus/Lars Kristian Singelstad

Studentene får variert klinisk erfaring og tett oppfølging under studietiden på UiO Campus sør. Foto: Sørlandet sykehus/Lars Kristian Singelstad.

På Sørlandet er det tett samarbeid mellom sykehusene og kommunene i regionen. Dette gjør det mulig for studentene å få varierte erfaringer både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som del av studiet. 

– Vi er veldig glade for at mange ønsker å studere medisin ved Universitetet i Oslo. Ekstra gledelig er det at så mange vil gjennomføre den siste halvdelen av studiet ved vår desentraliserte campus på Sørlandet som ble etablert i fjor. Fra studentene som er på Sørlandet nå hører vi at de er veldig fornøyd med studietilbudet og den tette oppfølgingen de får fra underviserne og hele sykehuset, så denne modellen har vi stor tro på, sier Magnus Løberg, studiedekan ved Det medisinske fakultetet, UiO.

– Det er bra at regjeringen fra dette opptaket har bevilget 20 flere studieplasser for medisin til UiO, slik at vi nå kan ta inn 260 studenter hvert år. Men vi vet at behovet er mye større, og har derfor stor tro på videre økning også de kommende årene, sier Løberg.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning

Foto: Åsne Rambøl Hillestad, UiO

Ambassadører: - Årets studenter er uten tvil gode ambassadører for studietilbudet ved UiO Campus sør, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus. Årets kull f.v.: Åge Frivoll, Iselin Hedvig Sørensen Graarud, Emilie Nord, Tobias Julien Juillard Thompsen, Taibeh Rezaii, Jenny Wilhelmsen, Martin Schjærven Aagaard, Tora Skog og Lisa Elvebakk Ferrando.Åsne Rambøl Hillestad, UiO

Pressekontakter:

Dekan ved Det medisinske fakultet Hanne Harbo og studiedekan Magnus Løberg: Kontakt via kommunikasjonsrådgiver Christina Heesch på tlf. 924 56 870 eller epost c.b.heesch@medisin.uio.no

For kontakt med medisinstudenter ved UiO Campus sør: Kontakt via kommunikasjonsrådgiver Christina Heesch på tlf. 924 56 870 eller epost c.b.heesch@medisin.uio.no

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF (SSHF): Kontakt via kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen på tlf. 905 06 133 eller epost signy.svendsen@sshf.no

UiO Campus sør

Søknadsalternativet UiO Campus sør høst har 19,1 student per studieplass som har satt som førstevalg.

Campus sør høst er da tredje mest søkte studieprogram per studieplass.

Ved UiO Campus sør tar du de tre første årene av medisinstudiet i Oslo og så bytter du til Kristiansand som studiested og studerer videre der.

Det er 15 studieplasser til UiO Campus sør mot 115 studieplasser i Oslo.