Sykehuset beklager: - For dårlig utredning og behandling

- Vi greide ikke å hjelpe «Stina» godt nok da hun var i behandling hos oss i Abup. Det beklager jeg, sier Oddvar Sæther, direktør ved Klinikk for psykisk helse. Sørlandet sykehus har brutt loven på flere punkter, viser tilsynet fra Fylkesmannen i etterkant av drapet på Sørlandssenteret.

Johanne Tunaal-Larsen
Publisert 07.02.2018


Sørlandet sykehus har ikke gjort forsvarlig utredning og ikke gitt forsvarlig behandling til ei 15 år gammel jente som nå er siktet for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret i fjor sommer. Slik konkluderer Fylkesmannen, etter tilsyn med sykehuset og flere andre aktører. Tilsynsrapporten, kalt «Historien om Stina», er offentliggjort i dag.

- Tilsynet kommer etter en fatal hendelse, og viser at vi ikke er gode nok til å utrede og behandle unge som står i en svært vanskelig situasjon med komplekse lidelser. Det berører oss sterkt. Dette er en enorm påkjenning for familiene til jenta som ble drept, den unge kvinnen som ble skadet og jenta som drepte. Vi tenker først og fremst på dem. Selv om tilsynet beskriver svikt i tilbudet til én person, kjenner vi igjen utfordringer og mangler ved vår virksomhet generelt. Dette skal vi endre på. Vi skal bruke tilsynsrapporten som en aksjonsliste til hvilke forbedringer vi skal gjøre, så raskt som mulig. Vi har svært mye å lære av Fylkesmannens grundige kontroll av vårt arbeid, sier Sæther.

Fylkesmannen har avdekket alvorlige mangler i utredning og diagnostikk, som igjen førte til at behandlingen ble uforsvarlig. Råd til samarbeidspartnere ble lite faglig underbygget, skriver Fylkesmannen.

- Vi møter stadig flere unge mennesker med store atferdsvansker, som driver selvskading og forsøker å ta livet sitt. Et økende antall barn og unge er voldelige. I denne saken, som i flere saker vi står i, har ungdommene så mye uro rundt seg at det er utfordrende å lage et godt nok behandlingstilbud. Dette må vi bli langt bedre til, og vi har et stort ansvar for å utvikle helsetilbudene våre i takt med utviklingen i samfunnet, slik at vi blir bedre til å hjelpe dem som trenger det. Samarbeidet med andre omsorgspersoner og institusjoner som også skal ta vare på barn og unge med store utfordringer må bli tettere. I dag gjør vi ikke nok, og det vi gjør er ikke godt nok, sier Sæther.

Han har merket seg at jenta sier hun opplever at blant annet sykehuset ikke har mot eller vilje til å se på seg selv med kritiske blikk.

- Jeg kan love at vi selv skal være de sterkeste kritikerne av egen virksomhet framover. Vi skal også i langt større grad ha dialog med pasient- og brukerorganisasjoner som representerer barn og unge, de fremste fagmiljøer og andre som kan være viktige korrektiv til det vi skal tilby av utredning og behandling, sier Sæther.

Fylkesmannen mener det er kritikkverdig at ledelsen ikke ble involvert underveis, når jentas atferd var så komplisert og med så stor oppmerksomhet i media og blant nødetatene. Sykehuset har også her begått lovbrudd.

- I ettertid ser jeg at avdelingsledelse, klinikkledelse og toppledelsen burde gjort langt mer. Jeg og administrerende direktør har ansvar for at dette ikke ble gjort. Nå skal jeg gjøre mitt ytterste for å gjenopprette tillit. Jeg skal arbeide hardt for at alle barn og unge med psykiske lidelser får et forsvarlig og godt tilbud hos oss, sier Sæther.