Starter tarmscreening av 55-åringer i Agder

Det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft har som mål å oppdage tarmkreft tidlig og er et tilbud som gis til innbyggere i Norge fra fylte 55 år. Denne måneden starter programmet i Agder.

Publisert 24.02.2023
Sist oppdatert 27.02.2023
To leger og en sykepleier utenfor gastrolabavdelingen i Kristiansand. Foto.
Gjennomfører koloskopiundersøkelser: (F.v.) Overlege Håvard Wiig, sykepleier Charlotte Lyngstad Johansen og overlege Audun Hasund jobber med å følge opp noen av pasientene i tarmscreeningprogrammet i Agder.

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene og over 4000 nordmenn får tarmkreft hvert år. Rundt 1500 dør årlig av sykdommen. Dette tallet kan reduseres gjennom screeningprogrammet.

- Målet med screeningen er å oppdage forstadier til tarmkreft som kan fjernes for å redusere risikoen for kreftutvikling. Vi vil også i noen tilfeller kunne påvise kreft, men da forhåpentligvis i et tidlig stadium som vil gi en bedre prognose for pasienten, sier overlege Audun Hasund ved Gastrolab ved Klinikk for somatikk Kristiansand.

Overlege Audun Hasund kledd i hvit uniform utenfor gastrolaben ved sykehuset i Kristiansand. Foto.

Overlege Audun Hasund

Kreft i tarmen kan være vanskelig å oppdage for den enkelte. Symptomer kommer sent og kan forveksles med vanlige mageplager. Ofte tar det derfor lang tid før man opplever symptomene så store at man oppsøker lege. Fordi den ofte oppdages sent, vil 40% dø som følge av sykdommen innen fem år.

Å få stilt diagnosen tidlig øker derfor muligheten for å bli frisk. Dersom tarmkreft oppdages tidlig vil mer enn 95% overleve, ifølge tarmscreeningprogrammet.

Deltakere tar testen selv
Screeningmetoden består av en avføringsprøve. Deltakerne får tilsendt informasjon og et prøvesett i posten fra Kreftregisteret som de selv benytter hjemme. Deltakerne sender prøven inn til Akershus universitetssykehus for analyse. Dersom laboratoriet finner blod i prøven, blir personen kalt inn til en koloskopiundersøkelse ved sitt lokale sykehus. I Sørlandet sykehus vil undersøkelsene gjøres i Kristiansand.

Overlege kledd i hvitt stående i sykehusets korridor. Foto.

Overlege Håvard Wiig.

- At du får en slik innkalling betyr ikke at du har kreft, men du bør undersøkes nærmere, sier overlege Håvard Wiig ved Gastrolab i Kristiansand.

I en gruppe på 1000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, forventes det at 65 vil få påvist blod og bli innkalt til koloskopi. Av de 65 personene som blir undersøkt med koloskopi, vil to kunne få påvist kreft, ifølge tall fra screeningprogrammet.

- Tarmscreeningsprogrammet rulles nå ut i hele landet, og vi håper at dette vil bli et tilbud som også de inviterte i Agder vil benytte seg av, sier Hasund.

Mer informasjon
Kreftregisteret har utarbeidet informasjon til deg som lurer på mer om tarmkreft og tarmscreeningsprogrammet. Informasjonen finner du på kreftregisterets nettsted:

Tarmscreening - kreftregisteret.no
Tarmscreening ved Sørlandet sykehus
​​

Dersom tarmkreft oppdages på et tidlig stadiet vil mer enn 95 % overleve sykdommen

Tarmscreeningprogrammet

Fakta om programmet:

  • ​Det er ikke mulig å selv melde seg på Tarmscreeningsprogrammet.
  • De første til å få en invitasjon til å delta er de som fyller 55 år i løpet av 2022.
  • Kreftregisteret sender ut invitasjon og informasjon om programmet i posten til de det gjelder.
  • De som velger å delta blir fulgt opp med tilbud om avføringsprøve annenhvert år frem til fylte 65 år​. Til sammen får deltakerne tilbud om å teste seg inntil fem ganger.
  • Selv om du er i aldersgruppen som kan forvente å få en invitasjon, skal du ikke vente på denne dersom du opplever symptomer på tarmkreft, som blod i avføringen, magesmerter og uregelmessig avføring. Da bør du ta kontakt med fastlegen din.