Starter opp ny behandlingsform

Sørlandet sykehus tilbyr nå behovsstyrte kontroller til flere pasienter i Agder. Målet er bedre tilgjengelighet og mer hensiktsmessig oppfølging av pasienten.

Irene Svozilik
Publisert 06.05.2024
En kvinne som smiler til kameraet

Foto: Sørlandet sykehus/Lars Kristian Singelstad

- Pasienter skal oppleve bedre tilgjengelighet fra sykehuset gjennom digitale tjenester og dialog, sier prosjektleder Elise Omland.

-   Vi ønsker å tilby pasienter oppfølging på sykehuset når det er behov for det og redusere unødvendige kontrolltimer for pasientene, sier prosjektleder for behovsstyrt poliklinikk ved Sørlandet sykehus, Elise Aksnes Omland.

I år vil flere pasientgrupper på sykehuset gå fra kalenderstyrte kontroller på sykehuset, til behovsstyrt oppfølging. Gjennom elektroniske skjema, digital kartlegging av symptomer og sykdom, blir oppfølgingen skreddersydd den enkelte pasient.

I første omgang er det pasienter med epilepsi som har fått tilbud om behovsstyrt oppfølging.Tilbudet skal utvides til pasientgrupper ved kvinneklinikken, ortopedisk avdeling, barne- og ungdomsavdelingene og øre-, nese- og halsavdelingen.

Reduserer unødvendinge konsultasjoner

Behovsstyrt poliklinikk er en del av satsingen til Helse Sør-Øst og bygger på erfaringer fra blant andre Danmark.

Der har behovsstyrt poliklinikk bidratt til nærmere 50 % reduksjon i antall fysiske konsultasjoner på poliklinikk for pasienter med ulike kroniske sykdommer, som for eksempel ved kreftsykdom/cellegiftoppfølging, søvnapnè, epilepsi, KOLS, leddgikt og diabetes.

Får bedre oppfølging

Ved å tilby en tilpasset oppfølging av kroniske pasienter eller andre pasientgrupper frigir sykehuset kapasitet til andre pasienter som trenger det mer. Målet er å få ned ventetider og antall fristbrudd.

- Dette har stor betydning for pasientene som slipper å komme til sykehuset når det ikke er behov for det, og som samtidig opplever bedre tilgjengelighet fra sykehuset i form av digitale tjenester og dialog, sier Omland.

Med en gryende eldrebølge, økt trykk på helsetjenester og knappe ressurser, er det viktig å kunne omstille seg og drifte annerledes, til felles beste for pasient og helsepersonell.

Gjennom behovsstyrt poliklinikk og programmet Checkware bruker sykehuset skjemabasert oppfølging, for å finne fram til den riktige frekvensen av fysiske og/eller digitale konsultasjoner. Dette vil også kunne innebære tidligere innkalling til fysisk konsultasjon ved oppbluss av symptomer eller sykdom.

- Det vil hele tiden gjøres en faglig vurdering på pasientens behov, sier Omland.

Brukermedvirkning

Pasientene og deres innspill er viktige brikker når sykehuset utvikler tjenestene. Både forløp, skjemaer og informasjon blir brukertestet og erfaringene fra Danmark og andre sykehus i Norge er svært gode.

- Tilbakemeldingene er at pasientene opplever å få en tilpasset og tettere oppfølging fra sykehuset med behovsstyrt poliklinikk, sier Omland.

Hva er behovsstyrt poliklinikk

  • Behovsstyrt poliklinikk er en helsetjeneste hvor pasienten selv fyller ut elektroniske skjemaer om sin helsetilstand på nett. 

  • Pasienten blir kun kalt inn til fysiske timer på sykehuset når det er nødvendig for hens oppfølging og behandling.

Målet er bedre tilgjengelighet, dialog og kapasitet til pasienter som trenger det.