Resistent bakterie oppdaget i sykehuset

Den resistente bakterien VRE (Vancomycin resistent enterokokk) er oppdaget på Sørlandet sykehus Kristiansand. Rundt 50 pasienter bes om å kontakte fastlegen for å teste om de er bærere av bakterien.

Rune N. Jonassen
Publisert 27.04.2017

​Til nå er smitten funnet hos to pasienter. Flere sykehus i Norge har de siste årene hatt pasienter med denne bakterien men Sørlandet sykehus har til nå unngått dette.

- VRE forårsaker ikke sykdom hos friske, men kan gi infeksjon hos svært syke pasienter. Sykehuset setter inn flere tiltak for å stoppe videre spredning, sier smittevernoverlege Siri Johanne Boye. 

Pasienter som har vært innlagt i enheten som har oppdaget smitten, bes nå om å la seg teste for å finne ut om de er bærere av bakterien. Et brev med henstillingen har gått ut til om lag 50 pasienter. I tillegg vil om lag 20 pasienter bli testet i forbindelse med sin kontrolltime på sykehuset.

- Det er viktig at disse pasientene lar seg teste, det hjelper oss i å få stoppet videre spredning av resistente bakterier. For den enkelte kan det være viktig å vite om man er bærer av VRE, slik at man kan få riktig behandling dersom bakterier forårsaker en infeksjon. Testen er en enkel penselprøve i endetarmen, og det tar 3-5 dager å få svar, sier Boye.

Alle pasienter som har fått brev og går til sin fastlege får dekket egenandelen av sykehuset.

Om VRE
VRE er en tarmbakterie. Når denne blir resistent mot et antibiotikum som heter vancomycin, kan infeksjoner med bakterien være vanskelig å behandle. Den smittede bærer bakterien med seg i tarmen, men den forårsaker vanligvis ikke sykdom. Håndhygiene er viktigste forebyggende tiltak ved smitte i et sykehus.

- Resistente bakterier som MRSA og VRE er mindre vanlige i Norge enn i utlandet, og finnes i sykehus i mange land. Derfor er det viktig at man opplyser om man vært innlagt eller til behandling i utlandet når man skal til undersøkelse eller behandling. Ved slike tilfeller blir personer testet før de kan komme til sykehuset, sier Boye.