På Newsweeks liste:

Blant verdens beste sykehus

Hvert år kårer Newsweek verdens beste sykehus. Sørlandet sykehus er gjennom SSA på topp 10 i Norge.

Signy Svendsen
Publisert 02.05.2024
Tekst, brev

Foto: Signy Svendsen

Siden 2019 har Newsweek, nå i samarbeid med Statista, hatt en årlige rangering av verdens beste sykehus. I år inneholder listen data om 2.400 sykehus i 30 land.

Det kan nok vurderes hvilke hold det er i datagrunnlaget, men ifølge Newsweek er poengsummen til hvert sykehus basert på:

  • Nettbasert undersøkelse som er sendt ut til 85.000 sykehusledere, leger og annet helsepersonell. Deltakerne ble bedt om å anbefale sykehus i sitt eget land så vel som i andre land. Anbefalinger til egen arbeidsgiver/sykehus var ikke tillatt.
  • Analyser av offentlige data fra undersøkelser gjennomført blant pasienter etter innleggelse, der de har svart på hvor tilfredse de er.
  • Data om kvalitetsmål fra en rekke offentlige kilder, er samlet inn fra de fleste land. Disse varierer mellom landene, men eksempelvis dreier det seg om data om omsorgskvalitet for spesifikke behandlinger, data om hygienetiltak og pasientsikkerhet og data om antall pasienter per lege og per sykepleier.
  • Implementering av Patient Reported Outcome Measures (PROMs), en standardisert spørreskjema utfylt av pasienter for å vurdere deres opplevelse og resultater. Hvorvidt dette er innført, fikk en innvirkning på den totale skåren til et sykehus. 

Resultatene er omtalt blant annet i Dagens Medisin, og her kan du se skåren til SSA, samt scrolle deg til alle landene og deres sykehus som er med i rangeringen.

Norway's World's Best Hospitals 2024 - Newsweek Rankings