Spesialisert senter i Flekkefjord og fortsatt flytting av akutt kirurgi

Styret i Sørlandet sykehus HF vedtok i dag at SSHF skal etablere et spesialisert senter for planlagt kirurgi ved sykehuset i Flekkefjord. Styret erkjente også at det ikke er mulig å gjenåpne akuttkirurgi og traumemottak ved SSF nå. Det er derfor besluttet at pasienter i Lister-området også fremover får dette tilbudet ved sykehuset i Kristiansand.

Publisert 13.12.2023

De nåværende akuttfunksjonene med øyeblikkelig hjelp og døgnvakt innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi (ortopedi, gynekologi), fødselshjelp og anestesi ved sykehuset i Flekkefjord skal fortsette. 

- Styret er opptatt av å opprettholde god pasientbehandling ved sykehuset i Flekkefjord og vil derfor styrke sykehuset ved å etablere mer planlagt kirurgi. Dette er i tråd med politiske føringer om å videreutvikle gode, desentrale pasienttilbud, sier styreleder Bjørn Walle om beslutningen styret tok. 

Flere av pasientene som i dag får gynekologiske og ortopediske operasjoner i Kristiansand skal flyttes til Flekkefjord.

Walle understreker at det har vært jobbet grundig med rekruttering av generellkirurger til Flekkefjord i flere år, og at det er forsøkt mange løsninger uten hell.

- I dag har ikke sykehuset i Flekkefjord nok spesialister til å bemanne sykehuset med et stabilt og forsvarlig generellkirurgisk akuttilbud, sier han.

Flere av styrets medlemmer understreket i styremøtet at et spesialisert senter for elektiv kirurgi vil virke rekrutterende.

- Jeg er glad for at styret ønsket å bygge videre på denne løsningen. Dette er en faglig basert ordning som gjør det mulig å bygge opp en ny satsing og å styrke de etablerte akuttfunksjonene som fungerer bra. Etablering av et spesialisert senter for planlagt kirurgi vil forhåpentligvis kunne resultere i at det blir enklere å rekruttere faste kirurger, sier administrerende direktør Nina Mevold.

 

Dette er styrets vedtak:

1.       Styret konstaterer at SSHF, på tross av betydelig innsats, ikke har klart å rekruttere generell- eller gastrokirurger til Sørlandet sykehus Flekkefjord. På denne bakgrunn er det ikke mulig å gjenåpne akuttkirurgi og traumemottak nå. 

2.       Styret ber administrerende direktør om å fortsatt prioritere og utvikle de nåværende akuttfunksjonene med øyeblikkelig hjelp og døgnvakt innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi (ortopedi, gynekologi), fødselshjelp og anestesi. 

3.       Styret ber administrerende direktør om å bygge opp et spesialisert senter for elektiv (planlagt) kirurgi i Flekkefjord, som en viktig del av videreutviklingen av Sørlandet sykehus Flekkefjord.

4.       Styret ber administrerende direktør om å styrke prehospitale tjenester. 

5.       Styret konstaterer at akuttkirurgi og traumemottak for pasienter i Sørlandet sykehus Flekkefjords opptaksområde ivaretas av Sørlandet sykehus Kristiansand som nå. Konsekvensene av dette for driften i Sørlandet sykehus Kristiansand må utredes.