Nå kan du lese journalen din på nett

Lurer du på hva helsepersonell skrev i pasientjournalen din? Ved å logge deg på helsenorge.no kan du se utvalgte dokumenter om din behandling på sykehuset.

Johanne Tunaal-Larsen
Publisert 21.08.2019
Sist oppdatert 21.03.2023
Mobil med bilde av helsenorge.no
Tilgangen til din pasientjournal er sikker. Logg deg inn med elektronisk ID.

​- Dette er et viktig skritt for å utvikle pasientens netthelsetjeneste. Digitalt innsyn gjør det enklere for pasientene å få oversikt over egen helse, så de kan delta mer aktivt i egen behandling, sier Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

Retten til innsyn i egen journal ble innført i 1977. Til nå har pasienter måttet henvende seg til sykehuset for å tilsendt journalen i papirkopi.

- Nå kan alle over 16 år lese deler av journalen sin med noen tastetrykk. Pasienter kan få bedre forståelse for sin egen helsesituasjon. Mer innsikt gjør det enklere å forberede seg til konsultasjoner, sier Trond Sverre Rane i Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus.

Innsyn i logg
Tilgangen er sikker. Man logger seg på med elektronisk ID, på samme måte som i nettbanken. Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. I den digitale pasientjournalen kan du lese enkelte dokumenter som epikrisen (sammendrag etter sykehusoppholdet), polikliniske notater og sammenfatninger.

Du kan også se hvem ved sykehuset som har gjort oppslag i dine journaldokumenter. Journalen din blir brukt til å planlegge og dokumentere behandling, så flere enn det helsepersonellet du selv traff på sykehuset kan ha hatt behov for å arbeide i journalen din. Deres oppslag er derfor også loggført.

Økt pasientsikkerhet
I Helse Vest og Helse Nord har pasienter hatt digital tilgang til journalen sin i flere år. Brukerundersøkelser viser at pasientene mener de lettere kan forberede seg til neste konsultasjon og at de får økt forståelse for egen helsesituasjon.

- Når flere leser sin egen journal gir det også mulighet for å rette opp feil. Dette øker pasientsikkerheten. Dersom man oppdager noe som bør endres, kan man kontakte sykehuset og melde fra, sier Mevold.

Det digitale innsynet omfatter et utvalg dokumenter som er nyere enn 15. oktober 2018. Du kan fremdeles be om kopi av hele journalen og hele loggen ved å sende brev til sykehuset.

https://helsenorge.no/pasientjournal