Livsstilsendring gir mindre vektøkning i svangerskapet

Tilbud om kostholdsamtaler og trening i svangerskapet kan begrense kvinners vektøkning, viser en studie utført på Sørlandet. Dersom kvinner begynner livsstilsendringen i andre trimester, har det ingen målbar effekt på svangerskapskomplikasjoner.

Johanne Tunaal-Larsen
Publisert 14.06.2017
Linda Reme Sagedal disputerte nylig for doktorgraden.

- Dette betyr at vi må starte innsatsen for sunne svangerskap enda tidligere enn i dag, helst før kvinnene blir gravide. Vi må også fortsette innsatsen mellom svangerskapene, dersom vi skal minske antall komplikasjoner for mor og barn. Vår Fit for Fødsel-studie, og flere lignende studier i verden, viser at tilbud om kostholdsrådgiving og trening kun i svangerskapet forbedrer kvinners livsstil og fører til at de går mindre opp i vekt. Men vår forskning viser også at slike livsstilstilbud ikke fører til målbare forskjeller i hvem som får komplikasjoner i svangerskapet. Livsstilstilbudet gir heller ikke færre keisersnitt eller færre store barn, sier forsker og overlege ved Kvinneklinikken, Linda Reme Sagedal.

Sagedal og medarbeidere har målt effekten av Fit for Fødsel-tilbudet, som 606 førstegangsfødende har deltatt i. Halvparten fikk tilbud om kostholdsamtaler og gruppetrening to ganger i uka fram til fødsel, mens resten fikk ordinær svangerskapsomsorg. Studien er blant verdens største på dette feltet.

- Vi må fortsette å holde fokus på sunne svangerskap. Når kvinner spiser riktigere mat og er mer fysisk aktive, har det positiv innvirkning på fosteret og kan ha betydning for helsa når barnet vokser opp. Vi har god svangerskapsomsorg i Norge, og økt bevissthet i samfunnet generelt om fordelen av gode livsstilsvaner. En sunn livsstil før svangerskapet begynner kan potensielt ha enda større effekt på komplikasjoner enn tiltak som begynner etter at svangerskapet er godt etablert, men foreløpig er det lite forskning på dette. Vi må lete etter tiltak som blir enkle og lystbetonte for kvinner å utføre, helst gjennom hele livet. En sunn livsstil er alltid viktig, men det er spesielt viktig når en kvinne planlegger å bli gravid og gjennom svangerskapet, sier Sagedal. 

Fit for Fødsel-studien viser at kvinnene i gruppen som fikk livsstilstilbudet hadde mindre vektøkning i svangerskapet, i gjennomsnitt 1,3 kg. De rapporterte også selv om et sunnere kosthold og høyere fysisk aktivitetsnivå mot slutten av svangerskapet sammenlignet med kvinnene i gruppen som fikk vanlig svangerskapsomsorg. Kvinnene som deltok aktivt i livsstilstilbudet hadde større sannsynlighet for å være tilbake til før-gravid vekt ett år etter fødselen, sammenlignet med resten av kvinnene som ble målt.
 

Linda Reme Sagedal disputerte for doktorgraden med avhandlingen Antenatal lifestyle intervention for limitation of gestational weight gain: The Norwegian Fit for Delivery Trial ved Universitetet i Oslo 9. juni. Resultatene har vært publisert i to artikler i BJOG (tidligere kalt British Journal of Obstetrics and Gynaecology).