Ny økonomidirektør i Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus HF har vært i ansettelsesprosess av ny økonomidirektør. Det var 11 søkere til stillingen. - Etter gode runder med aktuelle kandidater har vi landet på å ansette Torhild Einstabland, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Signy Svendsen
Publisert 16.11.2023
En person som smiler for kameraet
Torhild Einstabland har 14 års erfaring som
økonomidirektør i Telenor.

 

Etter to år ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) som økonomisjef og ett år som konstituert økonomidirektør, er Torhild Einstabland nå ansatt som ny økonomidirektør i foretaket.

- I Torhild Einstabland får vi en profesjonell økonomidirektør med lang erfaring fra økonomistyring og ledelse på dette nivået. Først og fremst fra Telenor, men det er også en fordel at Torhild kjenner SSHF gjennom nå tre år som økonomisjef og konstituert økonomidirektør. Vi har lært å kjenne en økonom som motiveres av å gå inn i driften og forstå den, som et grunnlag for økonomistyring. Jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet med Torhild, sier administrerende direktør Nina Mevold.   

Einstabland har 24 års erfaring fra Telenor konsernet, hvorav 14 år som økonomidirektør. 

-  Jeg gleder meg til å være en del av foretaksledelsen ved Sørlandet sykehus, og er svært motivert til å fortsette arbeidet med å sikre gode og likeverdige helsetjenester til Agders befolkning. Pasientene skal stå i fokus, så det blir min jobb å sikre at vi får mest mulig og best mulige helsetjenester for budsjettmidlene våre. Jeg har jobbet i SSHF i tre år nå, og er imponert over fagmiljøene våre. Jeg ser helsesektoren som svært interessant å jobbe i, sier Torhild Einstabland, som hadde en av sine første jobber på lønns- og personalenheten i det tidligere Vest-Agder sentralsykehuset.

Einstabland overtar etter Per Qvarnstrøm som satt i stillingen i 15 år.