Endringer i ortopedisk ø-hjelp

Alle pasienter i Aust-Agder som skal legges inn for ortopedisk øyeblikkelig hjelp, skal fra 7. april til sykehuset i Arendal.

Publisert 05.04.2017
En mann i rød skjorte
Pasienter fra enkelte kommuner i Aust-Agder som tidligere ble sendt til Kristiansand for ortopedisk øyeblikkelig hjelp, skal nå til akuttmottaket i Arendal.

Alle pasienter som bor i Aust-Agder og som skal legges inn for ortopedisk øyeblikkelig hjelp, skal legges inn ved sykehuset i Arendal, uavhengig av hvilken legevakt de tilhører. Endringen gjelder ikke for pasienter som skal til poliklinisk behandling.

Bakgrunnen for endringen er behovet for å redusere andel øyeblikkelig hjelp-pasienter ved sykehuset i Kristiansand.

Fastleger i Lillesand, Birkenes og Setesdal er varslet, det samme er legevaktene i Kristiansand og Arendal. Fra 7. april gjelder dette:

1. Pasienter fra Lillesand, Birkenes og Iveland samt Setesdals-regionen som kommer til legevakt i Kristiansand for avklaring av eventuelle skader, skal sendes direkte til akuttmottaket i Arendal for behandling dersom de har behov for innleggelse og eventuell operasjon.

2. Pasienter i Aust-Agder som med stor sannsynlighet har behov for innleggelse og eventuelt operasjon, transporteres direkte til akuttmottaket i Arendal, uten først å dra innom legevakt i Kristiansand.

3. Kritisk skadde/ustabile pasienter transporteres til nærmeste sykehus, uavhengig av bostedskommune (som tidligere).