Best i landet på kjernejournal

Ansatte ved Sørlandet sykehus er best i landet på bruk av kjernejournal i pasientbehandlingen.

Irene Svozilik
Publisert 10.04.2017
Prosjektleder for kjernejournal, Niklas Dimitri Halseide, er fornøyd med at ansatte er best i landet på å bruke kjernejournalen.
Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Niklas Dimitri Halseide er svært fornøyd med at ansatte ved Sørlandet sykehus er best i landet på å bruke tjenesten i pasientbehandlingen.

​- Allerede i oktober i fjor var vi langt over målsettingen for registrering i kjernejournal og nå har vi fått gratulasjoner for å være best i landet på oppslag i kjernejournal fra Direktoratet for e-helse, sier prosjektleder for kjernejournal ved Sørlandet sykehus, Niklas Dimitri Halseide.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til kritiske helseopplysninger i denne tjenesten.

Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Noe som kan være avgjørende for å sikre rett behandling.

Det nasjonale registeret ble tatt i bruk i mars 2016 av Sørlandet sykehus. Ett år etter er ansatte best i landet på å bruke det aktivt i pasientbehandlingen.
 
Alle nordmenn med fødselsnummer har fått tildelt kjernejournal på helsenorge.no, med unntak av de få som har reservert seg mot det.

Halseide oppfordrer alle til å logge inn på helsenorge.no for å sjekke helseopplysningene og eventuelt legge til egne opplysninger.

Sjekk din kjernejournal
 
- Du kan for eksempel oppgi hvem sin er dine pårørende, eller hvem du ønsker skal bli kontaktet dersom det skulle skje deg noe. Informasjon om legemidler du har brukt eller bruker har inntil tre års historikk i kjernejournal og er nyttig i en akutt behandlingssituasjon, sier Halseide.

Han håper kjernejournalen bidrar til at viktig informasjon blir lagret og i større grad brukt ved akutt pasientbehandling.
 
- I ytterste konsekvens kan disse vitale opplysningene redde liv, sier Halseide og peker på at journalen er et viktig ledd i pasientsikkerhetsarbeidet ved sykehuset.