Anbefaler ulik tarmkreftundersøkelse til kvinner og menn

Undersøkelse med sigmoideoskopi reduserer ikke forekomst og dødelighet av tarmkreft hos kvinner over 60 år. Det viser en stor internasjonal studie som overlege og forsker Øyvind Holme ved Sørlandet sykehus har ledet. - Funnene bør få betydning for hvilken screeningmetode for tarmkreft Norge snart skal velge, sier han.

Johanne Tunaal-Larsen
Publisert 12.01.2017
En mann med kort hår

Holme og forskergruppen har sammenstilt data fra tre av verdens fire store studier på screening med sigmoideoskopi. Nesten 300.000 personer i alderen 50-74 år som er fulgt opp i mellom 10 og 12 år er inkludert.

– Vi har funnet at screening med sigmoideoskopi ikke reduserer forekomst og dødelighet av tarmkreft hos kvinner over 60 år. Metoden reduserer forekomst og dødelighet hos menn uansett alder, og kvinner under 60 år, sier Holme.

- Høyaktuelt i Norge
Resultatene presenteres i The British Medical Journal i dag. Forskerne, fra Universitetet i Oslo og sykehuset i Telemark, Italia og USA, konkluderer med at man må ta hensyn til kjønn og alder når screeningmetode for tarmkreft skal vurderes.

- Dette er høyaktuelt i Norge. Funnene våre bør få betydning når Norge snart skal innføre screening, sier Holme.

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten sa i september 2016 ja til et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019, og det vurderes nå hvilke metoder som skal brukes og hvilke aldersgrupper som skal få tilbudet. Undersøkelse med sigmoideoskop, nederst i tarmen, brukes flere steder i Europa og er en av metodene som kan benyttes.

- I Norge oppdages mer enn 4000 nye tilfeller av tarmkreft hvert år. Forekomsten blant kvinner her i landet øker mest i verden. Det betyr at vi må vurdere nøye hvilken metode vi velger for å redusere forekomst og død av tarmkreft mest mulig, sier Holme.

Han er stolt av det internasjonale samarbeidet som nå har gitt verdifull kunnskap.

- Vi vet ikke enda hvorfor screening med sigmoideoskopi ikke reduserer forekomst og død av tarmkreft hos kvinner over 60 år i samme grad som menn og yngre kvinner. Men konklusjonen er at det må gjøres forskjell på hvordan menn og eldre kvinner undersøkes. Vi må i hvert fall ikke bruke en screeningmetode som ikke virker. Funnene våre vil få konsekvenser for metodebruk i alle land som vurderer sigmoideoskopi som screeningmetode, deriblant Norge, sier Holme.