20 nye studieplasser til UiO Campus sør

Regjeringen øker antallet studieplasser for desentralisert medisinutdanning ved UiO Campus sør med 20 plasser. Dette er en svært gledelig styrking. Universitetet i Oslo har allerede etablert desentral medisinutdanning med 20 studieplasser på Sørlandet sykehus.

Publisert 04.09.2023

Nyheten ble presentert av minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch (Sp) på et møte ved Sørlandet sykehus Arendal mandag ettermiddag.

– Vi har behov for flere leger, og regjeringen satser på desentralisert legeutdanning. For Sørlandet er det viktig å rekruttere flere leger både til kommunene og sykehuset, og håpet er at flere velger å bosette seg på Sørlandet etter endt utdanning, sa Sp-statsråd Borch.

  Dekan Hanne-Cathrin Flinstad Harbo ved UiO, minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch​ og administrerende direk

Dekan Hanne-Cathrin Flinstad Harbo ved UiO, minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch og administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold.

Studieplassene gir mulighet til å styrke Universitetet i Oslo sin første desentrale campus for medisinstudenter ved Sørlandet sykehus – UiO Campus sør. Det første kullet er allerede på plass på UiO Campus sør.

 - Nå velger regjeringen å finansiere 20 nye studieplasser. Dette kommer veldig godt med i vår satsing på å kunne få flere fastleger, sykehjemsleger og sykehusleger i vår region, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold.

Dekan Hanne-Cathrin Flinstad Harbo ved UiO var også til stede på møtet med statsråden.

–  Vi er veldig glade for å ha etablert en medisinutdanning på Sørlandet sykehus. Med etablering av UiO Campus sør legger vi og Sørlandet sykehus HF til rette for bedre rekruttering av leger til regionen. Tildeling av flere studieplasser gir oss stor mulighet til å styrke satsingen, sier hun.

Opplegget i dag er at medisinstudentene kan ta 4. og 5. året av studiet ved UiO Campus sør, og det jobbes med å få på plass det 6. året.

 

Fakta

Desentralisert medisinutdanning er viktig for å utdanne flere leger i Norge. I alle år har en stor andel av norske leger blitt utdannet i utlandet. 

Grimstadutvalget anbefalte i 2019 at Norge bør utdanne 60 prosent flere leger ved egne universitet. Med etableringen av UiO Campus sør har Universitetet i Oslo og Sørlandet sykehus HF lagt til rette for bedre rekruttering av leger til sykehus og kommunene i Agder. 

Her får studentene god klinisk undervisning og tett faglig oppfølging av lokale universitetslærere - både på sykehusene og i kommunene.​