Nytt tilbud i Kristiansand

- Skal gi økt livskvalitet etter hoftebrudd

Ny ortogeriatrisk enhet i Kristiansand skal bidra til å gjøre livet bedre for eldre som er rammet av hoftebrudd.

Arnfinn Tveit
Publisert 13.10.2017
Klinikkdirektør Nina Hope Iversen og administrerende direktør Jan-Roger Olsen under åpningen av den nye enheten.

- For de 9.000 pasientene som årlig ramler og brekker hoften på landsbasis, er dette et veldig viktig tilbud både under sykehusoppholdet og tiden etter behandlingen. Vi vet at en av fire pasienter faktisk dør innen det første året etter hoftebrudd, så det handler om bedre overlevelse og økt livskvalitet, sier overlege Pål Friis, som har vært en av pådriverne for det nye tilbudet ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

For mange gamle blir hoftebruddet en livsendrende hendelse og slutten på en uavhengig tilværelse. Med riktig behandling og oppfølging er mulighetene større for at pasientene får et godt liv også i etterkant. Et tettere samarbeid mellom sykehusenheter for geriatri og ortopedi fører til færre døgn på sykehjem og millioner i sparte helsekroner for samfunnet totalt sett.

- I Norge har vi vært veldig trege med innføring av ortogeriatri i forhold til engelskspråklige land. Sammenlignet med resten av landet er Sørlandet sykehus nå i forkant innen dette fagfeltet, sier Friis.

Et par menn som står ved siden av et bord med mat på

Pål Friis (til venstre) og administrerende direktør Jan-Roger Olsen under åpningen av det nye tilbudet ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Prognosen er alvorlig for eldre pasienter med brudd, både hva angår motorikk, selvhjulpenhet og språk, refleksjon og kommunikasjon: 42  prosent av pasientene oppnår aldri samme gangfunksjon som før bruddet, 58  prosent skrives ut til sykehjem, og fremskyndelsen av demens er høy de første månedene etter bruddet.

Det kommer årlig inn om lag 300 pasienter med hoftebrudd til sykehuset i Kristiansand. Det tverrfaglige samarbeidet mellom ortopedi og geriatri vil forhåpentligvis hjelpe flere eldre med brudd.