Ledelsen

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av foretaksledelsen med administrerende direktør som øverste leder, klinikkdirektører og stabsdirektører. Foretaksledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.

 

En mann med briller

Nina Mevold

Administrerende direktør

adm.dir@sshf.no


Klinikkledelse

En mann med briller

Geir Rørbakken

Direktør somatikk Arendal

En kvinne med kort hår

Tone Kristin Hansen

Konstituert direktør somatikk Flekkefjord

Et nærbilde av en person som smiler

Siri Tønnesen

Konstituert direktør somatikk Kristiansand

En mann som smiler til kameraet

Per Kristian Andersen

Konstituert direktør medisinsk serviceklinikk

En mann med skjegg

Vegard Øksendal Haaland

Direktør klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling

En mann som smiler til kameraet

Espen Jarle Hansen

Direktør prehospitale tjenester


Stabsledelse

Et nærbilde av en mann som smiler

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør

En mann med briller

Susanne Hernes

Fagdirektør

En mann som smiler til kameraet

Kjetil Nyhus

Direktør teknologi og innovasjon

En kvinne som smiler til kameraet

Torhild Einstabland

Økonomidirektør

Et nærbilde av en kvinne som smiler

Signy Svendsen

Kommunikasjonsdirektør

postmottak@sshf.no

 

Våre organisasjonskart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.04.2024