Controller ønskes til SSHF

7000 dedikerte ansatte, der alle gjøremål og all kunnskap dreier seg om pasientens beste. Mer meningsfylt kan en arbeidsplass neppe bli.

Det mener i alle fall økonomidirektør ved Sørlandet sykehus, Torhild Einstabland.

 Hun har ansvar for 12 controller-stillinger, og nå er èn av dem ledige.

En person som smiler for kameraet
Økonomidirektør, Torhild Einstabland.

 

– La meg først og fremst skryte av kompetansen og innsatsviljen i staben min. En så stor virksomhet som vår, med budsjett på ni milliarder, er helt avhengig av solid økonomistyring og dyktige økonomifaglige medarbeidere, sier hun.

– Samfunnsoppdraget vårt handler om å yte best mulig helsetjenester, på en effektiv og bærekraftig måte, påpeker Einstabland.

– Det innebærer mest mulig helse igjen for pengene. I tillegg til å dokumentere korrekt og bærekraftig drift, skal controllerne gi økonomisk lederstøtte for klinikkene, være pådrivere i effektiviseringsprosesser og sikre gode analyser som grunnlag for riktige beslutninger.

Effektivitet og kvalitet

At det smaker av rasjonalisering og LEAN-tenking, ser Einstabland klart.

 – Her er vi i det som mange opplever som et spenningsfelt mellom effektivisering og kvalitet. Men rasjonell bruk av personell og ressurser betyr ikke nødvendigvis økt tempo og press. Gjort riktig, vil fornuftige rutiner og prosedyrer skape rom for at alle kan utøve sine primære oppgaver enda bedre.

– Å skape god effekt av til dels trang økonomi krever ikke bare kreativitet og handlingsevne, sier Einstabland. – Våre controllere må ha god og jevnlig dialog med de ulike fagmiljøene. Forbedringer blir bare vellykkede dersom de griper fatt i reelle problemstillinger og at det skjer i gjensidig forståelse mellom aktørene i foretaket. Dette ønsker vi å bli enda bedre på.

Samspill og kunnskapsdeling

Økt samspill på tvers av organisasjonen er dermed en viktig del av ambisjonene til SSHF, ifølge Einstabland. – Vi må bli enda flinkere til å utveksle erfaring og dele kunnskap. Tverrfaglighet og reelt lagarbeid skal ikke bare være honnørord, men prege hverdagen vår. Alt dette skjer selvfølgelig i dag også, men vi ønsker å ta disse målsettingene et godt stykke videre. Vi inviterer våre nye controllere til å ta aktivt del i denne prosessen.

Controllernes faglige og personlige egenskaper er naturlig nok viktige i en så stor organisasjon som Sørlandet sykehus. Økonomidirektør er tydelig på at rapportering, analyser og innstillinger må holde et svært høyt presisjonsnivå. – Vi er helt avhengige av nøyaktig kunnskap om inntekter, kostnader, forbruk, behov for nyanskaffelser, utskifting av utstyr og så videre.

  

Sentrale roller

Controllernes bidrag står med andre ord sentralt i ledelsens evne til å utvikle treffsikre strategier og sørge for god drift. – Controllerne er en del av økonomiavdelingen, men de er også assosierte medlemmer av klinikkdirektørens stab, sier Einstabland. – Foretaket er hele tiden i utvikling. Å gi de faglige innspillene og vurderingene en tydelig stemme inn mot ledelsen er like viktig som å kunne lytte og samarbeide. En god dose pedagogisk talent kommer godt med!

– Controllerne hos oss samhandler med et stort antall svært kompetente mennesker, tilføyer økonomidirektør.

– De har kunnskapsrike og hyggelige kolleger rundt seg, noe som skaper et godt arbeidsmiljø. Hos oss vil dyktige, ansvarsbevisste og erfarne controllere finne seg godt til rette, lover hun.

Erfaring teller

Og hva slags bakgrunn forventer Einstabland at søkerne har?

 – I tillegg til relevant utdannelse ser vi etter kandidater med bakgrunn fra store og komplekse organisasjoner. De kan komme fra privat eller offentlig virksomhet, og ikke nødvendigvis fra helsesektoren.

Selv har Einstabland flere års fartstid som økonomidirektør i Telenors internasjonale grossist-enhet.

– Kunnskapen derfra har vært uvurderlig for jobben jeg har nå, samtidig som jeg har måttet sette meg inn i en helt ny verden, sier hun.

– Det har vært en særdeles interessant og givende prosess, som jeg virkelig unner vår nye controller når vedkommende kommer på plass! 

 

Sist oppdatert 08.01.2024