Brukerutvalget

Brukerutvalget arbeider for at brukerne av helsetjenester skal få likeverdige offentlige spesialisthelsetilbud med kvaliteter i henhold til gjeldende lover og forskrifter, uavhengig av alder, kjønn, sykdom/diagnose, status, funksjonshemming eller tilgjengelighet. Dette skal skje gjennom systematisk tilbakemelding fra brukerne og deres erfaringer med tjenestene.

​Utvalget er et rådgivende organ for styret og for administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet.

Brukerutvalget består av 10 medlemmer, pluss 1 vara (SAFO):
5 representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
1 representanter fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
1 representanter fra Agder eldreråd
2 representanter fra Kreftforeningen
1 representant fra A-larm (rus og psykisk helse)
1 representant med minoritetsbakgrunn

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.noArnt Holte (FFO (Norges blindeforbund)
Leder av Brukerutvalget

Mobil: 90190732 
E-post: arnt.holte@blindeforbundet.no

Olav Gjertviksten A-Larm (rus og psykisk helse)

Mbil: 96 23 91 26
Mobil: olav@a-larm.no

 
Grethe Bygland FFO (Mental helse)

41 68 55 13
gbygland@gmail.com


Eirunn Nesset Ellefsen FFO (CP-foreningen i Vest-Agder)

Mobil: 95 75 84 87
E-post eirunnn@hotmail.com


Karen Carroza Kvasnes FFO (Norilco) Flerkulturell

Mobil: 92 42 13 36
E-post: kmcarroza@gmail.com

 

Anita Nymo (Kreftforeningen)

90 58 07 63
anitanymo@hotmail.com

 

Anne Beatrice Musehimana - FFO (LHL) Flerkulturell

Mobil: 96 69 54 83
E-post: beakeshi2005@hotmail.com  


Frank Klungland - SAFO (Handikapforbundet)

Mobil: 97 50 11 63  
E-post: frank.klungland@gmail.com

 

Astrid Tvedten NY (vara) SAFO (Handikapforbundet)

Mobil: 90 52 24 11  
E-post:astridtvedten@gmail.com  

 

Trond Reidar Lillelid - Kreftforeningen 

Mobil: 91 77 99 57  
E-post: trono55@hotmail.com


Eva Nilsen, Agder eldreråd

Mobil: 97 17 61 11  
E-post: EvaNilsen1@outlook.com  

   

 

 

 ​​

  

 

Video: Sørlandet sykehus/Mattias Jahr

Sist oppdatert 23.02.2024