NORSCREEN

Selvscreening for atrieflimmer

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig. Hjerteflimmer eller atrieflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Ubehandlet atrieflimmer medfører økt risiko for blant annet hjerneslag og hjertesvikt. Gjennom studien ønsker vi å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om det og om riktig diagnose og behandling kan forebygge komplikasjoner.

Om studien

Studien gjennomføres av Oslo Universitetssykehus i samarbeid med bl.a. Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sørlandet sykehus. Prosjektleder er professor Sigrun Halvorsen, overlege dr. med. Oslo universitetssykehus Ullevål. Studiesenter er ved Sørlandet sykehus. Studien er finansiert av de regionale helseforetakene via Klinbeforsk programmet. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig
Atrieflimmer eller hjerteflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Rundt 150 000 nordmenn har atrieflimmer. Totalt i Europa har cirka 6 millioner mennesker atrieflimmer. Atrieflimmer gir ikke alltid symptomer, og opptil 1 av 3 med atrieflimmer har tilstanden uten å vite om det. 

Fare for hjerneslag
Ved atrieflimmer slår hjertets forkamre uregelmessig og ofte fort. Dette kan føre til at det dannes blodpropper i hjertet. Blodproppene kan følge de store blodårene til hodet slik at blodårene i hjernen tilstoppes og det oppstår et hjerneslag. Risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer øker ved alder 65 år, kombinert med diabetes, høyt blodtrykk og annen hjerte- og karsykdom. 

Mulig å redusere risiko
Ved å påvise atrieflimmer og å starte behandling med blodfortynnende medisiner (antikoagulasjonsmedisiner) kan man redusere risikoen for hjerneslag hos de som har atrieflimmer. 

Vitenskapelig tittel

Selvscreening for atrieflimmer (NORSCREEN)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

For å delta må deltakerne tilfredsstille visse inklusjonskriterier, bl.a. må man være over 65 år, ikke ha diagnostisert atrieflimmer tidligere og ha tilgang til en smarttelefon. Aktuelle deltakere i studien vil bli invitert via Helsenorge.no. Det er ikke mulig å melde seg på studien selv. Totalt 20 000 studiedeltakere skal inkluderes i studien. 

Hva innebærer studien?

De som kan delta i studien må signere et digitalt samtykke til deltakelse. Dette må bekreftes med BankID. Deltakerne vil deretter bli randomisert (trukket lodd) til å enten gjennomføre en hjerterytmetest eller ikke. De som skal gjennomføre hjerterytmetesten vil få en liten sensor (ECG247 hjerteovervåker) som skal klistres over brystbenet i minst 3 dager. Alle deltakerne må besvare digitale spørreskjema regelmessig i løpet av studieperioden på fem år. I tillegg vil det samles inn data fra nasjonale helseregistre.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder professor Sigrun Halvorsen, overlege dr. med.
Oslo Universitetssykehus Ullevål

Overlege PhD Jarle Jortveit
Sørlandet sykehus Arendal

Se www.norscreenstudien.no for kontaktinformasjon.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus