REACT MCI

Hjernetrening ved mild kognitiv svikt

Kan trening av hjernen ved hjelp av en datamaskin bedre hukommelse og livskvalitet hos personer med mild kognitiv svikt (MCI)?

Om studien

Mild kognitiv svikt er en tilstand med lette hukommelsesvansker utover det som ses ved vanlig aldring, men som ikke er demens. Personen fungerer godt i hverdagens aktiviteter. Noen ganger vil mild kognitiv svikt utvikle seg videre til demens. 

Dette forsøker vi å finne svar på i forskningsprosjektet:
1. Kan hukommelsestrening gi bedre hukommelse og livskvalitet hos personer med mild kognitiv svikt?
2. Kan vi ved røntgenundersøkelser vise endringer i hjernen ved hjernetrening?
3. Kan gener hjelpe oss å forutsi hvem som vil ha best effekt av hukommelsestrening?
4. Er «hjernens vaskesystem» endret hos personer med mild kognitiv svikt sammenlignet med en normalbefolkning?
5. Hva er de økonomiske og samfunnsmessige kostnadene ved mild kognitiv svikt?
For en liten andel av deltagerne vil vi også undersøke «hjernens vaskesystem» (REACT-MCI GLYMPHATICS).
 
Mer om prosjektet: https://www.reactmci.no
REACT MCI logo

 

Vitenskapelig tittel

REACT MCI

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2021 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha mild kognitiv svikt, og vært utredet eller fulgt for dette ved et av følgende sentre: 

Sørlandet Sykehus Arendal
OUS Ullevål
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
NKS Kløveråsen
St. Olavs Hospital

Dersom du er utredet og diagnostisert med mild kognitiv svikt ved et annet senter i spesialisthelsetjenesten kan du være med i studien dersom du har mulighet til å delta på kontroller ved sentrene listet over.

I tillegg må du ha tilgang til IPAD eller datamaskin, og snakke flytende norsk. Som ledd i utredningen må det også være gjort en undersøkelse av spinalvæsken din.

Hva innebærer studien?

Deltagere i REACT-MCI studien vil trene hukommelsen ved hjelp av et program på egen datamaskin eller iPad. 
Man vil bli tilfeldig fordelt i en av tre grupper: 
Gruppe 1: 40 minutters trening 5 dager i uken i 5 uker. 
Gruppe 2: 40 minutters trening 5 dager i uken i 5 uker. 
Gruppe 3: 40 minutters trening daglig 5 dager i uken i 5 uker og så fire ukers treningspause. Deretter 40 minutters trening daglig 5 dager i uken i 5 uker. 

Treningen skjer i eget hjem på egen datamaskin eller iPad. Alle deltagerne vil motta ukentlige telefon-samtaler fra en studiemedarbeider/veileder i perioden man trener. 
Treningen består av forskjellige type spill/oppgaver. Noen deltagere vil få trening rettet mot arbeidsminnet, mens andre vil få mer generalisert hjernetrening.
  
I studien vil du bli undersøkt ved oppstart med testing av hukommelse og konsentrasjon, samt en vanlig legevurdering. Det vil også tas en gentest.
Deretter vil du bli fulgt med tre kontroller det første året, og så kontroller etter to og fire år. 
Ved undersøkelsene vil du og din pårørende også bli spurt om livskvalitet, helse og om forbruk av helsetjenester. Det vil også bli tatt MR bilde av hjernen din ved oppstart, og etter 3 og 6 måneder.
 
I REACT MCI GLYMPHATICS understudien ønsker vi i tillegg å undersøke hjernens vaskesystem. Dette systemet er nylig oppdaget og man tenker seg at det kan ha betydningen for hvem som får demens og mekanismen bak denne sykdommen.
Deltagelse i denne understudien innebærer:
Dag 1: Undersøkelse på sykehuset med blodprøver og et nålestikk nederst i ryggen med innsetting av en dose kontrast i spinalkanalen (ryggmargsvæsken). Med unntak av innsetting av kontrast i ryggmargsvæsken er prosedyren helt lik undersøkelse av ryggmargsvæske som du tidligere har vært igjennom ved poliklinikken du er utredet ved.
Dag 2: Undersøkelse på sykehuset med blodprøve og et enkeltstående CT bilde.

Vær oppmerksom

I dag har vi ingen behandling av mild kognitiv svikt. Ved å delta i studien får du mulighet til å trene hjernen, noe som ikke er en del av det vanlige tilbudet i Norge i dag. Oppfølgingen i studien vil også være tettere enn det som er vanlig med mild kognitiv svikt. 

Hjernetreningen kan oppleves som slitsom, og vil ta noe tid i treningsperioden.

Kontaktinformasjon

Susanne Hernes. Telefon 48 13 60 20 . Epost: susanne.sorensen.hernes@sshf.no.
Hjemmeside: https://www.reactmci.no