Hvordan fører Emosjonsfokusert foreldreveiledning til bedring?

Emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) er en familiebasert behandling som har som mål å hjelpe barn og ungdom gjennom deres foreldre. Å hjelpe barn gjennom foreldrene gjør at barna ikke trenger å være borte fra skolen, og er spesielt nyttig når barna ikke ønsker, eller opplever store vansker ved å møte selv. Behandlingsformen har blitt stadig mer populær, både i førstelinjetjenesten og i spesialhelsetjenesten, og flere studier har vist at den har god effekt både på barnas psykiske helse, og på foreldrenes evne til å hjelpe barna å håndtere utfordringer. Men det er lite kunnskap om hvordan behandlingen virker. Kunnskap om hvordan EFST-behandlingen virker er avgjørende for å tilpasse behandlingen til den enkelte og å utvikle behandlingen til å bli mer effektiv. Det vil også bidra til å stadfeste behandlingen som evidensbasert, noe som trengs dersom den skal anbefales til flere barn og unge som sliter. I dette studiet har vi tre forskningsspørsmål: 1. Hva kjennetegner en god EFST prosess? 2. Påvirker en god EFST prosess utfallet i behandlingen? 3. Hvordan beskriver barn endring i eget liv og hva tror de har bidratt til denne endringen? Vi vil analysere video av terapi og intervjue ungdommer fra 13-18 år. Målet er å kunne utvikle og tilpasse tilbudet.

Om studien

  Omtrent 20 % av barn og unge i Norge opplever psykiske vansker og rundt 5% trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Barn kan hjelpes individuelt eller i relasjon til sine familier. Familiebaserte behandlinger er funnet å være nyttige for mange ulike psykiske utfordringer. Emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) er en familiebasert behandling som har som mål å hjelpe barn og ungdom gjennom deres foreldre. Å hjelpe barn gjennom foreldrene gjør at barna ikke trenger å være borte fra skolen, og er spesielt nyttig når barna ikke ønsker, eller opplever store vansker ved å møte selv. Behandlingsformen har blitt stadig mer populær, både i førstelinjetjenesten og i spesialhelsetjenesten, og flere studier har vist at den har god effekt både på barnas psykiske helse, og på foreldrenes evne til å hjelpe barna å håndtere utfordringer. Men det er lite kunnskap om hvordan behandlingen virker. Kunnskap om hvordan EFST-behandlingen virker er avgjørende for å tilpasse behandlingen til den enkelte og å utvikle behandlingen til å bli mer effektiv. Det vil også bidra til å stadfeste behandlingen som evidensbasert, noe som trengs dersom den skal anbefales til flere barn og unge som sliter.  

Vitenskapelig tittel

How Does Emotion Focused Skills Training Cause Change?

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.10.2023 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Pasienter inkluderes fra ABUP Kristiansand. Det er ungdom fra 13-18 år der foreldrene har mottatt EFST behandling som kan delta. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet direkte eller via sine foreldre.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Dersom du som ungdom fra 13 – 18 år skal delta, vil det bety en samtale (intervju) der du vil bli stilt spørsmål som er utarbeidet på forhånd. Samtalen vil normalt vare fra 30-60 min.

Vær oppmerksom

Mulige fordeler

  • Du får delta i forskning. Vi håper at det skal være et bidrag til å forbedre tilbudet på ABUP.
  • Du får et gavekort på 250 kr

 

Mulige ulemper

  • Du må finne tid å komme til ABUP
  • Du blir bedt om å fortelle litt om dine opplevelser det siste året. Da kan også vanskelige temaer bli berørt. Skulle det oppleves svært vanskelig, kan du ta kontakt med oss for en oppfølgingssamtale.  

Kontaktinformasjon

Familieterapeut og PhD- kandidat Yngve Kolltveit  
Abup, Kristiansand,  Sørlandet Sykehus HF 
E-mail: yngve.kolltveit@sshf.no