Holo PCI CTO Proctoring

PCI er den mest brukte invasive behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarterier. Ved å ta i bruk AR- briller til proktorering (eksperthjelp) vil vi øke kvaliteten og effektivisere gjennomføringen av CTO PCI prosedyren. Ved hjelp av denne teknologien kan veileder(proktor) se i real-time nøyaktig det PCI operatør ser i gjennomføringen av prosedyren.

Om studien

Perkutan koronar intervensjon (PCI) er den mest brukte invasive behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarterier. Ca. 29000 pasienter ble i 2017 utredet og/eller behandlet med invasive koronare prosedyrer ved sykehus i Norge. Metoden ble innført i Norge i 1981 og brukes nå rutinemessig ved alle universitetssykehus og Sørlandet sykehus Arendal siden 2004.Siden 2016 ble det innført ny metode såkalt CTO (chronic total occlusion) PCI hvor man åpner tette kransarterier som var kronisk okkludert i mer enn 3 mnd, ikke sjeldent i flere år. Metoden ble innført i tett samarbeid med Rikshospitalet i Oslo og det ble etablert dedikert team i Arendal med en PCI operatør og tre sykepleiere. Alle prosedyrer planlegges nøye og man lager strategi på forhånd. Alt dette gjøres på telefon mellom CTO PCI operatør i Arendal og CTO PCI operatør ved Rikshospitalet.

Det er flere utfordringer relatet til gjennomføringen av CTO PCI prosedyren, blant annet:

1) CTO PCI er den mest komplekse og mest avanserte prosedyren innenfor intervensjonskardiologi og krever tid og har noe høyere risiko for komplikasjoner enn ordinær PCI. 

2) Disse prosedyrer innebærer bruk av avansert utstyr som fører til høyere kostnader enn øvrige PCI prosedyrer

3) Tradisjonell skjermvisning er en 2-dimensjonal fremstilling av 3-dimensjonelle strukturer

4) Proktoring (eksperthjelp) praktiseres gjennom telefonsamtaler.

Ved å ta i bruk AR- briller (Microsoft Hololens) kan nevnte utfordringer digitaliseres og dermed øke kvaliteten og effektivisere gjennomføringen av CTO PCI prosedyren.

Denne søknaden fokuserer på fjerde punkt over som etter vår mening kan ha påvirkning også på andre punkter.

Hololens kan brukes sammen med Skype kommunikasjon eller man kan utvikle lignende applikasjon som er spesielt tilpasset bruken relatert til proktoring (eksperthjelp) som brukes i forbindelse med CTO PCI prosedyrer. Ved hjelp av denne teknologien kan veileder(proktor) se i real-time, uavhengig av geografisk lokasjon, nøyaktig det PCI operatør ser i gjennomføringen av prosedyren, inkludert det genererte virtuelle innholdet.

Vitenskapelig tittel

Holo PCI CTO Proctoring

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hva innebærer studien?

Hensikten med studien er å prøve ut AR-teknologi til eksperthjelp i forbindelse med PCI CTO prosedyre.

Samarbeidspartnere

Oslo universitetssykehus