EFST-studien

Effektiviteten ved emosjonsfokusert foreldreveiledning

RCT studie som sammenligner effektiviteten av emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) med oppfølging som vanlig (TAU) i Abus familieteam.

Om studien

Målet med studien er å sammenligne og undersøke effektiviteten av 2 behandlinger som allerede tilbys i abup. Om du blir med i prosjektet vil du bli tilfeldig fordelt til enten a) Oppfølging i abups familieteam. Dette er oppfølging av høy kvalitet. Barnet som har vansker blir forstått i en relasjonell kontekst hvor en forstår og møter barnet i samspill med viktige andre familiemedlemmer. En kan også bli fordelt til b) Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre: I denne oppfølgingen er det foreldre som får veiledning og støtte til å selv veilede og hjelpe sitt barn. Oppfølgingen består av 2 dager med kurs i gruppe g 6 individuelle samtaler i etterkant.

Vitenskapelig tittel

Effektiviteten ved emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST): En RCT studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Familier hvor barnet er henvist Abup Kristiansand. Ta kontakt med barnets ansvarlige behandler så vil hun / han sette deg i kontakt med de som er ansvarlige for studien. 
Denne oppfølgingen er ikke knyttet til en bestemt diagnose, men aktuell på tvers av lidelse / vanske.

Hva innebærer studien?

  • Studien innebærer at du følger opp terapien dere blir tilbudt i abup.
  • Kartlegging i forkant av deltagelse så vel som etter 3, 6 og 12 måneder.
  •  Kartlegging består av et diagnostisk intervju ved start og etter 3 måneder og svar på noen spørreskjemaer.

Vær oppmerksom

Vi vil ikke kunne garantere at du får tilbud om den ene eller den andre behandlingsformen da dette fordeles tilfeldig. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Rune Zahl- Olsen. Phd kandidat: Linda Severinsen. Tlf 38076200