Atrieflimmerstudien

En av tre 55-åringer kan forvente å utvikle hjerteflimmer, eller atrieflimmer. Nå inviterer Sørlandet sykehus deg til å delta i en omfattende studie for å kartlegge ulike omfang av atrieflimmer i Norge.

Om studien

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig. Hjerteflimmer eller atrieflimmer (AF) er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Ubehandlet atrieflimmer medfører økt risiko for blant annet hjertesvikt og hjerneslag. Gjennom denne studien ønsker vi å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om og om atrieflimmer kan påvises ved selvtesting.

Studien gjennomføres av Sørlandet sykehus Arendal i samarbeid med bl.a. Oslo Universitetssykehus. Totalt 1500 studiedeltakere skal inkluderes. For å delta må du tilfredsstille visse inklusjonskriterier, bl.a. må du være over 65 år, ikke ha kjent atrieflimmer og ha tilgang til en smarttelefon.

Hjerterytmeforstyrrelser er vanlig
Atrieflimmer (AF) eller hjerteflimmer er den vanligste rytmeforstyrrelsen. Rundt 150 000 nordmenn har atrieflimmer. Totalt i Europa har cirka 6 millioner mennesker atrieflimmer. Atrieflimmer gir ikke alltid symptomer, og opptil 1 av 3 med atrieflimmer har tilstanden uten å vite om det. 

 
Fare for hjerneslag
Ved atrieflimmer slår hjertets forkamre uregelmessig og ofte fort. Dette kan føre til at det dannes blodpropper i hjertet. Blodproppene kan følge de store blodårene til hodet slik at blodårene i hjernen tilstoppes og det oppstår et hjerneslag. Risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer øker ved alder 65 år, kombinert med diabetes, høyt blodtrykk og annen hjerte- og karsykdom. 
 
Mulig å redusere risiko
Blodfortynnende medisiner (antikoagulasjonsmedisiner) reduserer effektivt risikoen for hjerneslag hos de som har atrieflimmer. Atrieflimmer påvises med en EKG test. Langtidsregistrering av EKG øker muligheten til å oppdage anfallsvis atrieflimmer.

AFstudien vi kunne bidra til bedre kunnskap om atrieflimmer og forebygging av hjerneslag i fremtiden. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Les mer om studien på https://afstudien.no/

Vitenskapelig tittel

Påvisning av ikke-erkjent atrieflimmer

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien:

  • Må du være over 65 år
  • Ikke ha kjent atrieflimmer
  • Ha tilgang til en smarttelefon
Sjekk her om du kan delta.

Hva innebærer studien?

AFstudien ønsker å undersøke hvor vanlig det er med atrieflimmer, hvem som har atrieflimmer uten å vite om og om atrieflimmer kan påvises ved selvtesting.

Nyutviklet norsk hjertesensor
Alle som deltar i studien får tilsendt en nyutviklet norsk medisinsk sertifisert hjertesensor (www.ecg247.no). Sensoren er utviklet fra Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder. Sensoren klistres over brystbenet (bilde) og benyttes i opptil to uker. Hjertesensoren registrerer kontinuerlig de elektriske signalene i hjertet (EKG), analyserer disse og sender utvalgte opptak via din mobiltelefon til en studiedatabase. Når testen er ferdig returneres hjertesensoren i en returkonvolutt og du får tilsendt et elektronisk spørreskjema som skal besvares.

Kontaktinformasjon

Tone Merethe Røed Normann (Studiesekretær)
37 01 41 19


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus