Studenter i praksis

Sørlandet sykehus tar årlig i mot 650 studenter i praksis. Studentene tar bachelor, etterutdanning, videreutdanning eller mastergrad. Elever fra videregående skole trinn 3 og lærlinger får også praksis ved Sørlandet sykehus.

Les mer om enheten du skal i praksis ved her.

Sørlandet sykehus Arendal (SSA)

Akuttmottak​
Barne- o​g ungdomspost​
Dagkirurgi
Kirurgisk ​post 3C​
Medisinsk in​tensiv/coronar
Medi​sinsk post 2C
Medisinsk post UC
Kirurgisk og​ medisinsk lettpost​

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF)

Akuttm​ottak​
Intens​ivavdeling​
Kirurg​isk sengepost
Medisins​k sengepost​

Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK)

Jobb hos oss

Kanskje du er vår nye medarbeider? Vi har flere spennende stillinger ledig hos oss. Se oversikt over ledige stillinger.
Ledige stillinger og praktisk informasjon
Ansatte går i korridor på sykehuset.
Sist oppdatert 08.02.2024