Nettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg

Nettverkets mål er økt samhandling og videreutvikling av fagkompetanse, til beste for pasientene og deres pårørende.

Nettverket består av sykepleiere i hjemmesykepleien, sykehjem og sykehus.

​Medlemsliste​

Registrering av ny ressurssykepleier eller melde at du har sluttet som ressurssykepleier evt. endring av opplysinger om deg på medlemslisten?

Oppdater her

Oppstartkurs/fagdager


Oppstartkurs arrangeres ca. hvert annet år. Fagdager arrangeres to ganger årlig. Invitasjon sendes per e-post til medlemmer i nettverket, i tillegg til kunngjøring i sykehusets kurskalender.

Se sykehusets kurskalender

 

Sist oppdatert 19.04.2024