Henvisningsrutiner

Alle henvisninger fra fastlege, avtalespesialist og kommune (sykehjem) skal sendes elektronisk via journalsystemet.

Ved henvisninger til radiologi, patologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi se egne rutiner på praksisnytt.  

Praksisnytt.no

Sykehuset har korte frister for å vurdere henvisninger og svare pasienten med tid for behandling. Med elektronisk henvisning unngår vi tida for vanlig postgang, og vi reduserer samtidig risikoen for å gjøre feil.

For enkelte behandlinger er det lagt ut sjekkliste for hva en må ha med i henvisningen. Denne informasjonen er knyttet til behandlingsinformasjon på våre nettsider.

Søk etter behandlingstilbud ved Sørlandet sykehus

 

 

Sist oppdatert 08.02.2024