Henvisning

Henvisninger, både fra fastlege, avtalespesialist og kommune (sykehjem), skal sendes elektronisk via journalsystemet.

Sykehuset har korte frister for å vurdere henvisninger og svare pasienten med tid for behandling.

Med elektronisk henvisning unngår vi tiden for vanlig postgang, og vi reduserer samtidig risikoen for å gjøre feil.

For enkelte behandlinger er det lagt ut sjekkliste for hva en må ha med i henvisninger.

Denne informasjonen er knyttet til behandlingsinformasjonen på våre nettsider.

Elektronisk adresseregister

Søk etter behandling ved Sørlandet sykehus

Sist oppdatert 08.02.2024