Digital meldingsutveksling

For å kunne starte digital meldingsutveksling med Sørlandet sykehus, må du kontakte oss for å bli registrert som kommunikasjonspart i sykehusets fagsystemer.

Dette gjør du ved å sende en forespørsel til postmottak@sshf.no

Digital samhandling på Praksisnytt

Melde avvik

Rekvirering av prøver primærhelsetjenesten

DIPS Interactor. Et elektronisk rekvireringsprogram for primærhelsetjenesten.

Her finner du informasjon om elektroniske henvisninger og rekvirering av prøver til Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF).

SSHF tilbyr:

  • Elektroniske henvisninger til radiologi
  • Rekvirering av laboratorieprøver

DIPS Interactor er en regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk i Helse Sør-Øst. DIPS Interactor har erstattet IHR fra Evry og tilbys både legekontorer og kommunehelsetjeneste (legevakt etc.).

DIPS Interactor er pr i dag integrert med følgende elektroniske pasient journalsystemer (EPJ): Infodoc Plenario, CGM Journal, System X, PasientSky, Pridok og WebMed. Det jobbes med integrasjoner for flere EPJ.

SSHF bistår med:

  • Installasjon av programmet i samarbeid med DIPS.
  • Utplassering og installasjon av etikettskrivere til merking av prøver.
  • Opplæring ved oppstart samt utlevering av brukerveiledninger.
  • Brukerstøtte på dagtid i ukedager. Mulighet for fjernhjelp via Norsk Helsenett.
    Kontakt: mobil: 90 06 72 11 , e-post: ihr@sshf.no​​​


Sist oppdatert 08.02.2024