Transfusjon

Her finner du de aktuelle praktiske prosedyrene for transfusjon av blodprodukter i primærhelsetjenesten.

Sist oppdatert 16.05.2023