Rekvirering av prøver til Avd. for patologi

Rekvirering av prøver for analyse ved Avd. for patologi foregår primært elektronisk fra DIPS Classic (interne prøver) eller DIPS Interactor / EVRY (prøver fra PHT). Hvis det er behov for å tegne/legge ved skisse, kan dette gjøres på eget ark merket med pasient-ID og prøvetakingstidspunkt som sendes laboratoriet sammen med prøvematerialet.

Publisert 13.06.2022

Oppdatert informasjon og veiledning for rekvirering er publisert i Laboratoriehåndboka, under «Analyser og undersøkelser». ​
Velg deretter «Analyse og undersøkelsesregisteret»​ →  «Patologi» → «Rekvirering av prøver» → «Elektronisk rekvirering». Link direkte til denne siden: Laboratoriehåndbok Sørlandet sykehus (labfag.no)

Når elektronisk rekvirering ikke er mulig kan man skrive ut siste versjon av papirremisse, link til disse finnes i Laboratoriehåndboka (Patologi → Rekvirering av prøver → Rekvisisjoner (papir)).

 Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen
Avd. for patologi SSK