Bruk rekvireringspakken for donorutredning ved IVF

Mikrobiologiske analyser utført på donor ved IVF omfattes av "Forskrift om håndtering av humane celler og vev". Avd. for medisinsk mikrobiologi har godkjenning fra Helsetilsynet og er pålagt årlig rapportering av undersøkelser av donorer.

Publisert 09.09.2021
Sist oppdatert 14.06.2023
Innhold i pakken «Donor utredning IVF /celler og vev»

For å fange opp IVF donorer har vi opprettet rekvireringspakken «Donor utredning IVF /celler og vev» i IHR. Se bilde for innhold i pakken (Kode: IHR 00305, Kortnavn: G-DOIVF). 

Ved bruk av papirremissen må det komme klart fram at dette er testing av donor ved IVF. 

Ved bruk av rekvireringspakken «Donor IVF testing /celler og vev» vil prøvesvaret få kommentaren: 

"Donorer som kommer fra høyrisikoområder, eller som har partner eller forelder med bakgrunn fra slike områder, skal undersøkes for antistoffer mot HTLV-1 og HTLV-2."

Overlege Guro Furset Jensen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Sørlandet Sykehus HF​