Fagkurs

Forbedringsveileder 24-25

Har du kunnskap innen kontinuerlig forbedring, og lyst til å støtte andre som skal i gang med forbedringsarbeid? Bli med på forbedringsveilederopplæring Agder.

22.
august
2024
9 dager
 1. 22. aug. 2024, 08:30 - 15:30
 2. 23. aug. 2024, 08:30 - 15:30
 3. 26. sep. 2024, 08:30 - 15:30
 4. 15. nov. 2024, 13:30 - 15:00
 5. 12. des. 2024, 13:30 - 15:00
 6. 09. jan. 2025, 08:30 - 15:30
 7. 06. mar. 2025, 13:30 - 15:00
 8. 24. apr. 2025, 13:30 - 15:00
 9. 22. mai 2025, 12:00 - 15:30

Tid og sted

Når

 1. 22. aug. 2024, 08:30 - 15:30
 2. 23. aug. 2024, 08:30 - 15:30
 3. 26. sep. 2024, 08:30 - 15:30
 4. 15. nov. 2024, 13:30 - 15:00
 5. 12. des. 2024, 13:30 - 15:00
 6. 09. jan. 2025, 08:30 - 15:30
 7. 06. mar. 2025, 13:30 - 15:00
 8. 24. apr. 2025, 13:30 - 15:00
 9. 22. mai 2025, 12:00 - 15:30

Påmelding

Frist for påmelding: 27. mai 2024, 01:00

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder samarbeider om regional forbedringsveilederopplæring for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder.

 

Innhold


Deltakerne vil få fordypning i forbedringskunnskap, og lære om grunnleggende metoder innen veiledning.

Opplæringen er praktisk orientert. I kursperioden skal deltakerne veilede to pågående forbedringsarbeid, primært knyttet til den regionale forbedringsagentopplæring Agder som avvikles parallelt.

Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. Det blir stort fokus på din rolle og funksjon som veileder, og dypdykk i forbedringsmetodikk og verktøy.

Selve opplæringen går over seks måneder og videreføres med nettverks-samlinger og veiledning av forbedringsagenter frem til sommeren.

Utdanningen består av

 • Fire fysiske heldagssamlinger
 • Fire korte, digitale nettverkssamlinger
 • To halve dager sammen med forbedringsagentene
 • Veiledning av forbedringsagenter 4-6 ganger i perioden.

Nettverk for forbedringsveiledere videreføres etter opplæringsperioden.

Det er totalt 20 plasser, fordelt mellom SSHF og kommunene. I SSHF vil klinikk- og stabsdirektører prioritere hvilke kandidater som skal få plass. Alle søkere vil få svar innen 14. juni.

Søknadsfrist er 27. mai 2024. 

 

Program

22.-23.8.

08.30-15.30

Oppstartsamling, to påfølgende dager (fysisk)

30.8.

09.00-12.00

Delta på litt av oppstartsamling med forbedringsagentene (fysisk)

26.9.

08.30-15.30

Heldagssamling (fysisk) 

15.11.

13.30-15.00

Nettverkssamling (digital)

12.12.

13.30-15.00

Nettverkssamling (digital)

9.1.

08.30-15.30

Heldagssamling (fysisk)

6.3.

13.30-15.00

Nettverkssamling (digital)

24.4.

13.30-15.00

Nettverkssamling (digital)

22.5.

12.00-15.30

Felles avslutning med agenter (fysisk)

 

Målgruppe


Deltakere må ha kompetanse på systematisk forbedringsarbeid. Eksempelvis regional forbedringsagentutdanning Agder, IHI, Nordisk forbedringsagentutdanning, Scottish Fellowship eller Forbedringsutdanning for leger (FUL), deltakelse i HSØ Læringsnettverk i forbedringsarbeid/pasientforløp eller HSØ prosessveilederkurs/nettverk.

Lang erfaring med systematisk forbedringsarbeid og/eller annen tilsvarende opplæring kan kompensere for dette. 

Deltakerne bør ha erfaring med å lede et forbedringsarbeid med bruk av kunnskap og verktøy som inngår i forbedringsmodellen (jf. Forbedringsguiden, I trygge hender 24/7).

 

Praktisk


Forbedringsveilederopplæringen er gratis, og inkluderer undervisning og enkel servering på fysiske samlinger. Arbeidsgiver må selv dekke tidsbruk og eventuelle reisekostnader.

 

Krav


Det forventes deltakelse på alle samlinger, og betydelig innsats i forberedelser til samlinger og i veiledning av forbedringsagent. Deltaker og nærmeste leder må også forplikte seg til at deltakeren skal bidra med veiledning av flere forbedringsarbeid etter avsluttet utdanning.

 

Lederforankring


Det forutsettes at søknad om deltakelse er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. Det er en forutsetning at nærmeste leder legger til rette for at deltakeren kan være med på samlinger, gjøre forberedelser og ha tid til veiledning av forbedringsarbeid (4-6 veiledninger for to forbedringsagenter).

 

Kontakt