Fagkurs

Forbedringsagent 24-25

Har du en forbedringsidé og lyst til å øke egen forbedringskompetanse? Nå kan du søke plass på forbedringsagentutdanning Agder 2024/2025. Søknadsfrist 27. mai.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Søk om å delta

Målgruppen er ansatte i Sørlandet sykehus HF og Agder-kommunene, som ønsker å være pådrivere for forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Deltakerne lærer å iverksette og lede forbedringsarbeid. Målet er å bidra til vedvarende forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasienter​ og pårørende.

Sørlandet sykehus og kommunene på Agder samarbeider om regional forbedringsagentopplæring for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Opplæringen har ni måneders varighet med oppstart 29. august 2024.

​Programmet er praktisk orientert. Alle som deltar skal lede et forbedringsarbeid på egen arbeidsplass, for å øve på det de lærer. Opplæringen består av digitale og fysiske samlinger, kombinert med veiledning. Mellom samlingene skal deltakerne prøve ut verktøy de har lært. Forbedringsarbeidet bør derfor være egnet for denne type metodikk, og deltakeren må få tid til å teste ut og gjennomføre forbedringsideer i samarbeid med andre på sin arbeidsplass. Les mer nederst på siden om valg av forbedringsarbeid.


Opplæringen består av:

 • Fem heldagssamlinger i Kristiansand
 • Fire korte, digitale verktøysamlinger
 • Praktisk forbedringsarbeid i egen organisasjon, med veiledning
 • Tilbud om opplæring i litteratursøk, Excel og analyse

Det forventes deltakelse på alle samlinger, betydelig innsats i forbedringsarbeidet og nødvendige forberedelser til samlinger og individuell veiledning. Deltaker og nærmeste leder må også forplikte seg til at deltakeren skal lede/bid​ra til flere forbedringsarbeid etter avsluttet opplæring.

Opplæringen er gratis, og inkluderer undervisning og enkel servering på fysiske samlinger. Arbeidsgiver må selv dekke tidsbruk og eventuelle reisekostnader.

Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. 

Program

​29.-30. august

​08.30-15.30

​Oppstartsamling, to påfølgende dager

​26. september

​08.30-15.30

​Heldagssamling (fysisk)

​21. november

​13.30-15.00

​Digital verktøysamling

​5. desember

​13.30-15.00

​Digital verktøysamling

​16. januar

​08.30-15.30

​Fysisk heldagssamling

​13. februar

​13.30-15.00

​Digital verktøysamling

​27. mars

​13.30-15.00

​Digital verktøysamling

​22. mai

​08.30-15.30

​Fysisk heldagssamling - avslutning

 

Seksjon for innovasjon og utvikling kan bidra i vurderingen av om din forbedringsidé er egnet eller ikke.

Ta kontakt med oss på kontinuerlig.forbedring@sshf.no eller ring oss.

Du kan også ringe oss. Se kontaktinfo nederst.

 

Spørsmål i søknadsskjemaet

I søknaden skal du gi en kort beskrivelse av forbedringsarbeidet du ønsker å ta med deg inn i utdanningen. Merk at søknadsskjemaet i SurveyXact ikke kan lagres underveis, og at man dermed må fylle ut hele skjemaet samtidig. Du må altså ha klart en del informasjon før du søker. Det kan være lurt å ta en titt på spørsmålene fra skjemaet her i forkant: 

 • Søkers navn, stilling, nærmeste leder og kontaktinfo til begge
 • Hva er utfordringen dere ønsker å gjøre noe med?
 • Hvem er berørt av dette, og hvordan? (Pasient/bruker, pårørende, ansatte, andre)
 • Hvor skal forbedringsarbeidet utføres? (avdeling/enhet)
 • Hvordan vet dere at dette er en utfordring?
 • Hva er ønsket effekt av forbedringsarbeidet? 
 • Hvorfor har du lyst til å ta forbedringsagentutdannelsen?
 • Støtter din leder dette forbedringsarbeidet og ønsker at du tar forbedringsagentutdannelsen?

Er du klar til å søke?  

Kontakt