Ikon

Barn som pårørende-arbeid

Video og materiell

Utviklet for å støtte arbeid med barn som pårørende.

På denne siden tilbyr vi ressurser og materiell som du kan enten bestille eller laste ned. Ressursene er utviklet for å støtte ditt arbeid med barn som pårørende.

Akuttkorte​​​t

BarnsBeste tilbyr spesialtilpasset akuttkort til ambulansetjenesten kostnadsfritt. Kortet gir råd om hvordan voksne kan ivareta barn i akutte situasjoner. Størrelsen på akuttkortet er 75x100mm og trykkes på et solid plastlignende papir.

Når du bestiller: vennligst oppgi antall kort, telefonnummer til sykehuset det gjelder og postadresse.

Bestilles via barnsbeste@sshf.no

Se akuttkortet

Barn som pårørende informasjon på​​ Ukrainsk

BarnsBeste har oversatt barn som pårørende informasjon til helsepersonell som tar imot flyktninger fra Ukraina. 

Barn trenger åpenhet om sykdom​

Snakk med barna om sykdom i familien

Pårørendefil​​m

For deg som er interessert i hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose.

Pårørendefilm
Få din egen heia-gjeng

Få din egen heia-gjengFå din egen heia-gjeng når følelser og tanker blir plagsomme. Animasjonsfilm som kan lastes ned kostnadsfritt og benyttes i forbindelse med pakkeforløp for psykisk helse barn og unge 6-12 år.​

Support team - movieHave a support team cheering for you when feelings and thoughts are troublesome.​​

Barn som pårørende i akuttsituasjoner -​​ video

Barn som opplever akutt sykdom eller ulykker vil ofte oppleve dette dramatisk. Barn trenger da åpenhet, informasjon og oppfølging. Opplæringsvideo for prehospitale tjenester.

Barn som pårørende i akuttsituasjoner

Digitale fortellinger Helsenorge.n​​o

De korte filmene viser til informasjon på helsenorge om barns behov når de opplever sykdom og avhengighet i familien. Filmen er laget som digitale fortellinger, er tekstet og kan benyttes med og uten lyd. Filmene kan benyttes av spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre helsetjenester.

Filmene kan lastes ned gratis fra Vimeo:

Digital fortelling far og sønn

Digital fortelling mor og datter

Introduksjonsfilm for helse​personell - pasientens barn og søsken

Filmen gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasienten barn og søsken.
Filmen er kort og bygger på e-læringskurset BarnsBeste har laget for spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes i opplæring eller andre sammenhenger hvor temaet er barn som pårørende.
Se video

 

 

Plakat – Barn som pårørende-arbe​​​id i spesialisthelsetjenesten

Plakaten er laget for bruk i spesialisthelsetjenesten. Den er laget i tråd med fagprosedyrene for barn som pårørende-arbeidet og gir en oversikt over helsepersonells oppgaver. Plakaten kan henges opp på personalrom og andre aktuelle steder for helsepersonell. Plakaten kan printes ut i fargeskriver i A3-format, eller bestilles kostnadsfritt via barnsbeste@sshf.no

Ved bestilling: Vennligst oppgi ønsket antall plakater og postadresse
Se plakaten for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten​​

 

Plakat "Snakk med barn om sykdom i familien" He​lsenorge.no

Plakaten henviser til helsenorge.no sine nettsider med informasjon og råd om hva barn trenger når de opplever sykdom eller avhengighet i familien. Kan benyttes av spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre helsetjenester.

Når du bestiller: Husk å oppgi antall plakater du trenger, hvor plakaten skal benyttes og postadresse.

Bestilles kostnadsfritt via barnsbeste@sshf.no

Se Snakk med barn om sykdom i familien

 

Plakat - 1​​0 ønsker

"10 ønsker fra barn som er pårørende" - plakat.
Bestilles på mail: barnsbeste@sshf.no

Husk å oppgi postadresse og antall plakater.

Se plakaten for 10 ønsker​​

 

 

Poster - Children an​​​d siblings

This poster serves as a reminder for Healtcare professionals. It is based on the guidlines and gives an overview of the mandatory tasks for Healtcare professionals.

See poster
Vi vil gjerne være din heia-gjeng!

Hvis du er veldig lei deg veldig lenge, eller har vonde tanker som ikke blir borte, kan det hende du trenger hjelp for å få det bedre. Da kan du få din egen heiagjeng som hjelper deg!
Se film om Max og hans heia-gjeng
Max får sin egen heia-gjeng
Sist oppdatert 22.01.2024